دانشکده فنی و مهندسی- مدیر گروه مهندسی عمران
مدیر گروه مهندسی عمران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
دکتر غلامرضا نوری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی عمران
شماره تماس: ۳۴۵۶۹۵۵۵-۹۸۲۶+  ۸۸۸۳۰۸۹۱-۹۸۲۱+
رزومه علمی
رزومه بین المللی
پست الکترونیک: r.nourikhu.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.8476.50317.fa
برگشت به اصل مطلب