دانشکده فنی و مهندسی- نمایش
دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع) شناسایی و کاهش ریسک زنجیره تامین با استفاده از روش‎ داده کاوی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/14 | 
دانشجو: خانم فاطمه خرم‌روز
استاد راهنما: دکتر محمد وحید سبط
زمان: یکشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۵:۳۰ 

تهران دانشکده فنی و مهندسی
چکیده
در جوامع امروزی ؛ تغییر در سبک زندگی افراد همسو با پیشرفت تکنولوژی منجر به تغییر جایگاه زنجیره‌تامین در زندگی مردم شده است و در پی آن تعداد افراد بیشتری ترجیح بر رفع نیاز‌های خود از طریق زنجیره‌های‌تامین و به صورت آنلاین دارند. در حالیکه امروزه زنجیره‌های تامین نقش اساسی و کلیدی در رفع نیاز‌های افراد جامعه دارد؛ عواملی چون افزایش تقاضا و بالا رفتن آگاهی افراد در انتخاب منبع مناسب جهت رفع نیاز‌ها؛ منجر به افزایش رقابت در میان زنجیره‌های‌تامین برای حفظ سهم بازار و بقا در کنار سودآوری شده است. از سوی دیگر رشد جهانی شدن اگرچه موجب افزایش استقلال زنجیره‌های تامین فارغ از مرزها و گسترش شبکه ارتباطات گردید، به همان میزان با افزایش عدم قطعیت؛ منجر به قرارگرفتن زنجیره‌های‌تامین در معرض ریسک‌های گسترده‌تری شده است که به راحتی می‌تواند عملکرد آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. به طور کلی، عدم پیش‌بینی وقوع ریسک در یک زنجیره‌تامین و در پی آن عدم ارائه راهکار مناسب جهت مقابله با آن؛ اثر مستقیمی بر توانایی شرکت‌ها در ادامه فعالیت‌های خود داشته و منجر به اختلال در دستیابی به اهداف سازمان می‌گردد. از این رو ریسک یکی از چالش‌های بسیار مهم هر زنجیره‌تامین است؛ بنابراین جهت حفظ پایداری، سودآوری و رضایت مشتریان؛ شناسایی، بررسی و ریشه‌یابی ریسک‌های زنجیره‌تامین از اهداف کلیدی هر سازمان بوده و مهم‌ترین جنبه آن ایجاد یک سیستم پاسخگویی به موقع در برابر عوامل درونی و بیرونی است. لذا هدف این پژوهش ایجاد یک چارچوب داده‌کاوی جهت شناسایی، ارزیابی و کاهش ریسک زنجیره‌تامین از طریق کشف اطلاعات پنهان و کاربردی از میان داده‌های ساختار نیافته ریسک؛ با پشتیبانی چارچوب داده‌کاوی است.


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.9760.65246.fa
برگشت به اصل مطلب