دانشکده فنی و مهندسی- نمایش
دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع) بهینه سازی زنجیره تامین محصولات کشاورزی در حالت سه سطحی ، چند دوره ای با در نظر گرفتن تاثیرات انواع مختلف بسته بندی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/11 | 
دانشجو: خانم مریم استادرحیمی
استاد راهنما: دکتر سید حمیدرضا پسندیده
زمان: سه شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۶:۰۰
مکان: تهران اتاق سمینار دانشکده فنی و مهندسی
چکیده
تحقیق فعلی یک مدل بهینه سازی عدد صحیح مختلط غیر خطی برای زنجیره تامین محصولات کشاورزی در حالت سه سطحی ارائه می دهد که شامل یک کارخانه فرآوری، تعدادی تامین کننده و تعدادی عرضه کننده است و شامل چندین نوع تصمیم گیری شامل تصمیمات مربوط به خرید، حمل و نقل ، نوع بسته بندی ،ذخیره و فروش محصولات کشاورزی فسادپذیر مانند میوه و سبزیجات می باشد. همچنین نوع سرد خانه برای نگهداری محصولات باید معین شود.در این تحقیق انتخاب تولید کننده ی مناسب، مقدار خرید از آن تولید کننده ،مقدار فروش به عرضه کننده، نوع وسیله ی حمل و نقل،  نوع بسته بندی ،نوع انبارش تعیین می گردد. برای اتخاذ این تصمیمات هزینه ها عبارتند از: هزینه های خرید، هزینه مدیریت تولید کننده هزینه مدیریت عرضه کننده ،هزینه حمل و نقل به مراکز طبقه بندی محصولات و مراکز عرضه و هزینه انبار. هدف مسئله کمینه کردن این هزینه ها است. همچنین مسائل زیست محیطی مربوط به  حمل و نقل در نظر گرفته شده است بدین صورت که در انواع بسته بندی نوع قابل بازیافت آن جهت کاهش زباله در نظر گرفته شده است. برای ذخیره سازی محصولات  از انبارش سرد استفاده می شود و انبار ها دارای سرد خانه هستند. این تحقیق الهام گرفته از این واقعیت است که محصولات غذایی فاسدشدنی معمولاً ماندگاری کمی دارند و اغلب با تخفیف به فروش می رسند. به طور خاص ، در این مسئله انتخاب نوع بسته بندی جهت ماندگاری بیشتر محصولات و کاهش زباله در زنجیره تامین مواد غذایی در چند دوره بررسی شده است.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find-60.9760.65871.fa.html
برگشت به اصل مطلب