دانشکده فنی و مهندسی- نمایش
دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع) ارائه مدلی برای اندازه گیری و بهبود فرایند خرید : با استفاده از یک مطالعه موردی در شرکت ساپکو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/21 | 
دانشجو: آقای رضا حاجی قاسمی
استاد راهنما: دکتر حمیدرضا ایزدبخش
زمان: چهارشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۰۷:۰۰
مکان: سالن سمینار دانشکده فنی و مهندسی
چکیده
بخش خرید یکی از مهمترین بخش های هر شرکت می باشد که خود از اجزای مختلفی تشکیل شده است. معمولا دیدگاه های گوناگونی برای ارزیابی و بهینه سازی آن وجود دارد که به بخش های مختلف آن توجه می شود. یکی از این بخش ها تامین کنندگان و نحوه انتخاب آنهاست. نحوه انتخاب تامین کنندگان به روش های علمی بخش مهمی از فرایند خرید شرکت ها است.  گاهی اوقات ممکن است ارزیابی مغرضانه ای وجود داشته باشد که منجر به نتایج بحث برانگیز یا ناعادلانه در انتخاب تامین کننده شود. برای مقابله با این مشکل، روش هایی برای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان ارائه شده است. گاهی این روش ها کاملا وابسته به نظرات متخصصین و گاهی صرفا برپایه داده های گذشته هستند. این مقاله روش جدیدی را پیشنهاد می‌کند که از یادگیری ماشین برای انتخاب تامین کنندگان و از نظرات متخصصین و داده های گذشته برای ارزیابی آنها استفاده می کند. ما ابتدا از روش تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی و سنجش کارایی تامین کنندگان فعلی استفاده می کنیم و سپس از ماشین بردار پشتیبان (SVM)  برای دسته بندی داده‌های ارزیابی شده استفاده می‌کنیم، سپس با مدل به دست آمده برای ادامه همکاری با تامین کنندگان فعلی و بررسی تامین کنندگان جدید تصمیم گیری می کنیم. تاریخچه عملکرد تامین کنندگان سهم اصلی را در انجام این روش دارد و اعتبار نتایج ارزیابی و عادلانه بودن و علمی بودن انتخاب تامین‌کننده را بهبود می‌بخشد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.9760.66016.fa
برگشت به اصل مطلب