دانشکده فنی و مهندسی- نمایش
وبینار تخصصی آموزش مقدماتی نرم افزار متلب

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/19 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.9760.67255.fa
برگشت به اصل مطلب