دانشکده فنی و مهندسی- نمایش
وبینار تخصصی جداسازی ذرات معلق از آب و پساب به کمک میکروحباب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/19 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find-60.9760.67256.fa.html
برگشت به اصل مطلب