دانشکده فنی و مهندسی- نمایش
سخنرانان کلیدی سیزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/26 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find-60.9760.67435.fa.html
برگشت به اصل مطلب