دانشکده فنی و مهندسی- نمایش
همایش پیشرفت‌های نوین در تحلیل و طراحی لرزه‌ای پل‎‌های بزرگ

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/6 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find-60.9760.68437.fa.html
برگشت به اصل مطلب