دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع) ارزیابی شرکت های کوچک و متوسط برای ورورد به نسل چهارم صنعت

 | تاریخ ارسال: 1400/6/27 | 
استاد راهنما: دکتر حمید رضا ایزدبخش
چکیده
در قرن ۲۱ تحولات زیادی در پیشرفت متصور می باشد. با پیشرفت علم و تلاش انسان ها در راستای بکارگیری دانش انقلاب و تحولی عظیم را به وجود آورده. انقلاب صنعتی چهارم که از آن با نام صنعت ۴.۰ نیز بیان می شود، وضعیت صنایع تولیدی و خدماتی را دستخوش تغییرات گسترده ای نموده است. این پدیده می تواند همچنان که فرصتهایی را ایجاد می نماید، تهدیدهایی را نیز به وجود آورد. بنابراین قبل از ورود شرکتها به نسل چهارم صنعت، بخصوص صنایع کوچک و متوسط بایستی ارزیابی هایی صورت گیرد، تا شرایط آنها با در نظر گرفتن شرایط مورد سنجش قرار گیرد. بنابراین تحقیق در سطح ۹ شرکت کوچک و متوسط فعال در شهرک صنعتی کاوه انجام شد. ابتدا ۱۶ شاخص به منظور تعیین وزن پارامترهای مختلف تهیه و در اختیار خبرگان قرار گرفت، پس از آن با توجه به نتایج اولیه نظرات محاسبه ماتریس زوجی انجام شد. نتایج در دو بخش توصیفی و استنباطی در نرم افزار اکسل بررسی شدند. برای پاسخگویی به سوال اول از روش دلفی فازی، به شناسایی شاخص های ضروری ، سوال دوم با روش FAHP ، برای رتبه بندی و وزن دهی شاخص های ضروری و سوال سوم نیز با استفاده از ویکور فازی اولویت بندی شرکتهای کوچک و متوسط را جهت بررسی ورود به نسل چهارم صنعت سنجش و تفسیر نمودند.
 
کلمات کلیدی: انقلاب صنعتی، صنعت ۴.۰، تولیدی و خدماتی، نسل چهارم
دانشجو: آقای فرامرز امامی صالح
زمان: دوشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۲:۰۰CAPTCHA

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 99 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر