دفاعیه کارشناسی ارشد (سازه های هیدرولیکی) توسعه مدل‌های ترکیبی محاسبات نرم و داده مبنا در تخمین آبشستگی پیرامون پایه‌های پل‌

 | تاریخ ارسال: 1400/6/28 | 
استاد راهنما: دکتر سید شهاب امامزاده
چکیده:
 پل‌ها یکی از با اهمیت‌ترین سازه‌ها در مهندسی عمران هستند. از مهمترین علل تخریب پل‌ها می‌توان به  پدیده آبشستگی اشاره کرد. آبشستگی  پایه‌های پل  یک مشکل اساسی و پیچیده در طراحی ایمن و اقتصادی پل‌ها است. تعداد زیادی از مطالعات میدانی و آزمایشگاهی برای بررسی تأثیر متغیرهای قابل توجه توسط محققین انجام شده است.
 توزیع جریان طبیعی در یک رودخانه می تواند تأثیر قابل توجهی در عمق آبشستگی در پایه‌های پل داشته باشد. بیشتر روابط تجربی برای تخمین عمق آبشستگی بر اساس نتایج آزمایشگاهی و داده‌های میدانی شکل گرفته است. با توجه به عوامل در نظر گرفته شده در ساخت مدل آبشستگی و پارامترهای مورد استفاده در فرمول، شرایط آزمایشگاه یا شرایط محیطی متفاوت از همدیگر هستند. برآورد صحیح از عمق آبشستگی در محدوده پایه‌های پل میتواند باعث اطمینان طراحی و کاهش هزینه‌های نگهداری پل‌ها و استفاده به موقع در مواقع بحران شود.
در پژوهش حاضر داده‌های آزمایشگاهی و میدانی ارائه شده توسط تحقیقات قبلی که از مقالات استخراج شده است، مورد استفاده قرار گرفت. همچنین به کمک داده‌کاوی، پیشبینی، صحت سنجی و تخمین عمق آبشستگی انجام شد. مطالعه حاضر ارائه ترکیبی از الگوریتم‌های M۵-PSO  M۵-GA ,M۵-GMDH ,M۵-GEP ,و  CARTبا نرم افرار R بر اساس به حداقل رساندن خطاهای متقابل فرآیند آموزش و آزمون میباشد که در دو شرایط تحت جریان و تحت امواج ارائه داده شد. این ترکیب الگوریتم های محاسبات نرم برای سایر متدها نیز امکان پذیر بوده است. در این میان، الگوریتم M۵-GEP  بهترین نتایج را نسبت به سایر مدل‌ها  ارائه داده است.
 
کلمات کلیدی: آبشستگی، پیشبینی تخمین عمق، پایه های پل، محاسبات نرم،  الگوریتم های ترکیبی، نرم افزار R
دانشجو: آقای حامدرضا حاج قاسم
زمان: سه شنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۶:۰۰CAPTCHA

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 133 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر