دفاعیه کارشناسی ارشد (برق و کامپیوتر) تشخیص عیب در سیستم های چندعامله مرتبه کسری با دینامیک غیرخطی

 | تاریخ ارسال: 1400/6/28 | 
استاد راهنما: دکتر الهام امینی بروجنی
چکیده:
مطالعه عیب در میان انواع مختلف سیستم ها از دیرباز توجه محققین بسیاری را به خود جلب کرده است. در این پایان نامه مساله شناسایی و تخمین عیب در میان کلاسی از سیستم های چند عامله مرتبه کسری با ترم های دینامیکی غیر خطی در نظر گرفته شده است. به این منظور بعد از معرفی سیستم های مرتبه کسری و سیستم های چند عامله ابتدا مدل سازی عامل ها در یک سیستم چند عامله مرتبه کسری با عامل های مرتبه بالا و درحضور یک گراف جهت دار انجام گرفته است. در ادامه ابتدا با استفاده از قضایای موجود مدل سیستم چند عام مرتبه کسری غیر خطی به صورت یک سیستم مرتبه کسری با مرتبه پایین تر بازنویسی شده است. سپس رویتگری جهت شناسایی و تخمین عیب طراحی و اثبات یایداری شده است. که در آن به روش مدل لغزشی شناسایی و تخمین عیب سیستم در زمان محدود حاصل می گردد در ادامه و به منظور کنترل سیستم چند عامله برای دستیابی به اجماع عام ل ها قانون کنترل مدل لغزشی زمان محدود برای مدل چند عامله مرتبه کسری غیر خطی معرفی شده طراحی شده است. که در آن با بکارگیری رویتگری تخمین عیب دستیابی به اجماع در میان عام های سیستم چند عامله مرتبه کسری با دینامیک غیرخطی در زمان محدود بدست می آید . اثبات یایداری کنترلگر و رویتگر تخمین عیب با استفاده از رو لیاپانوف ارائه شده و در یایان نیز با شبیه سازی های عددی در قالب دو مثال مختلف عملکرد طراحی های صورت گرفته نشان داده شده است.
دانشجو: خانم فاطمه بازارخاک
زمان: سه شنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۰CAPTCHA

دفعات مشاهده: 137 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر