دفاعیه کارشناسی ارشد (ژئوتکنیک) بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی ضایعات ساختمانی به منظور استفاده مجدد آنها در صنعت ساخت

 | تاریخ ارسال: 1400/6/29 | 
استاد راهنما: دکتر علی قنبری
چکیده:
نخاله های ساختمانی را می توان در بخش های مختلف ساختمانهای عمرانی نظیر طراحی پارکها، تسطیح شیب ها، محوطه سازی، راه سازی و تهیه بتن و نیز به عنوان مصالح پرکننده زهکشی و زیرسازی راه ها به کار برد. در این پژوهش سعی شده است آزمایش های آزمایشگاهی همچون آزمایش های دانه بندی، هیدرومتری، حدود اتربرگ،تراکم استاندارد، تراکم اصالح شده، لس آنجلس، برش مستقیم،CBR ،جذب آب، تطویل و تورق و همچنین آزمایش های صحرایی همچون آزمایش های دانسیته در محل،SPT وPLT انجام شود، تا بدین وسیله اطمینان حاصل شود که ضایعات ساختمانی علی الخصوص ضایعات ساختمانی منطقه مورد مطالعه (منطقه حصارکرج) می توانند در عرصه ساخت و ساز مجددا مورد استفاده قرار بگیرند،زیرا این مصالح مقاومت کافی برای استفاده مجدد در صنعت ساخت را دارند. در این پژوهش عدد CBR بدست آمده برای مصالح مورد مطالعه از سه تا ۷۹ متغیر میباشد، میتوان نتیجه گرفت که در بعضی از مناطق محل مورد مطالعه خاک دارای مقاومت کم میباشد ( ۳=CBR الی ۷=CBR ،) اما با این وجود نیز می توان از آنها در خاک بستر استفاده کرد، همچنین این مصالح در دیگر مناطق محل مورد مطالعه دارای مرغوبیت بیشتر هستند که میتوان در لایه زیراساس ( ۷=CBR الی ۲۰=CBR ) و اساس.شوند استفاده( CBR=۵۰ الی CBR=۲۰ ) نتایج آزمایش های برش مستقیم در این مطالعه به این صورت گردآوری شده است که محدوده چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک مورد مطالعه به ترتیب ۳ الی ۳۱ کیلونیوتن بر متر مربع و ۳۵ الی ۵۳ درجه است. طبق مطالب فوق و نتایج سایر آزمایش ها می توان نتیجه گرفت که خاک مورد مطالعه از مقاومت برشی خوبی برخوردار است و می توان از این نوع خاک در عرصه های مختلف ساخت و ساز به خصوص راهسازی استفاده کرد. در این مطالعه آزمایشهایی چون سایش لس آنجلس، تطویل تورق و جذب آب که برای بررسی سنگدانه مصرفی در تهیه بتن است نیز انجام شده است، که نتایج هر سه آزمایش برای مصالح مورد مطالعه در بازه مجاز بوده و نتیجه گیری شده است که از برخی مصالح موجود در منطقه مورد مطالعه در تهیه بتن و سایر مصالح ساختمانی نیز می توان استفاده کرد.
دانشجو: خانم مائده خیرخواه کوشالی
زمان: چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۳:۳۰CAPTCHA

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 114 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر