دفاعیه کارشناسی ارشد (سازه و زلزله) برر سی رفتار لرزه ای و مشخصه پایداری سازه های شبکه قطری با معیارهای شکنندگی در ساختگاه های نزدیک گسل

 | تاریخ ارسال: 1400/6/29 | 
استاد راهنما: دکتر افشین مشکوه الدینی
چکیده:
 امروزه با پیشرفت علم و فناوری و همچنین رشد روز افزون جمعیت، ساخت سازه های بلند مرتبه برای استفاده بهینه از فضاهای شهری امری ضروری است. سازه های شبکه قطری به عنوان یک ساختار تعمیم یافته بر پایه سیستم قاب خمشی محیطی، نقش مشخصی در ایجاد و گسترش آرایش های ابتکاری برای اسکلت مقاوم ساختمان های بلند دارند. تدوین موضوعی این امر نیز در ارتباط با قابلیت پیکربندی خاص این سازه ها می باشد. برقراری پایداری دینامیکی ساختمان های بلند مرتبه تحت زلزله های شدید و نیز حصول پیکربندی مناسب هندسی، کاهش نسبی مصالح مصرفی، افزایش مقاومت و سختی اسکلت مقاوم، از مباحث بنیادی در طراحی پایدار و تاب آور این سازه ها است. ساختارهای شبکه قطری از دیدگاه های مذکور نسبت به سایر اسکلت های مقاوم دارای قابلیت به نسبت بیشتری در حصول ویژگیهای پایداری و استحکام سازه می باشند. با این حال، نگرش تعمیم یافته تحلیلی بر ضوابط خاص و تدوین روند یکپارچه برای طراحی اینگونه سازه ها نیازمند گسترش تحقیقات است. به منظور ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های شبکه قطری، دو گروه از این سازه ها شامل سه سازه هم ساختار شبکه قطری با آرایش های متفاوت هندسه ورودی و دو سازه شبکه قطری دیگر با زوایای متفاوت پیکربندی مورد بررسی قرارگرفته اند. دیدگاه خاص این پژوهش در ارزیابی میزان تاثیرگذاری هندسه و پیکربندی اسکلت مقاوم در طبقه همکف و بخش ورودی سازه بوده و همچنین تعبیه آرایش ترکیبی با زوایای متفاوت پیکربندی در دو سازه با توجه به نیاز سختی و اثرات تشدید یافته متاثر از انتشار امواج لرزه ای بویژه در بخش های پایینی اسکلت مقاوم استوار است. همچنین یک مطالعه تحلیلی روی پارامترهای پاسخ غیرخطی چون پوش بیشینه دریفت، تحلیل دینامیکی فزاینده IDA ،نمودارهای شکنندگی و مولفه تابآوری لرزه ای تحت مجموعه ای از رکوردهای حوزه نزدیک صورت گرفته است.
لینک ورود به جلسه
دانشجو: خانم مریم خلج زاده
زمان: چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۰:۰۰CAPTCHA

دفعات مشاهده: 118 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر