دفاعیه کارشناسی ارشد (محیط زیست) امکان سنجی استفاده از ضایعات فرش و موکت در توسعه بتن پلیمری با خواص مطلوب مکانیکی و دوامی

 | تاریخ ارسال: 1400/7/20 | 
دانشجو: خانم شکیبا وطن نیا
استاد راهنما: دکتر نیما حیدرزاده
زمان: چهارشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۳:۰۰ 

لینک ورود به جلسه
چکیده:
پیشرفت و توسعه تکنولوژی در جوامع صنعتی و در حال رشد که از یک منظر و دیدگاه برای مردم آن جوامع رفاه و آسایش به ارمغان آورده است ولی از جنبه دیگر صدمات و ضرر هایی به محیط زیست آنها وارد نموده که گاهی فاجعه آفرین است و در بیشتر موارد امکان جبران ضایعات وارده به اکوسیستم پیرامونی را غیر ممکن ساخته است. هر ساله مقدار زیادی زباله صنعتی در محل‌های دفن زباله تولید می‌شود. این مساله نه تنها مشکلات اقتصادی و زیست‌ محیطی را برای جامعه به همراه دارد, بلکه منجر به هدر دادن ضایعات منابع می‌گردد.

در پژوهش حاضر، خصوصیات مکانیکی و پارامترهای دوام بتن ساخته شده با الیاف ضایعات فرش و ضایعات موکت جایگزین بخشی از سنگدانه با نسبت آب به سیمان ثابت ۰/۴۵ مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در طرح های مشابه یک نوع بتن پلیمری تهیه شده از استایرن بوتادین رابر (SBR ) جایگزین سیمان و آب مصرفی بررسی شد و نتایج آن با عملکرد بتن معمولی مقایسه گردید. در طرح اختلاط نمونه ها ضایعات الیاف فرش با ۰/۵، ۱، ۱/۵ و ۲ درصد وزنی سیمان به عنوان الیاف استفاده شد. همچنین با جایگزینی ۱، ۲ و ۳ درصد ضایعات موکت جایگزین ماسه مصرفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقدار مصرف بهینه استفاده از ضایعات الیاف فرش ۱ درصد وزن سیمان و ضایعات موکت ۲ درصد حجم ماسه مصرفی میباشد. با جایگزینی ضایعات الیاف فرش کارایی بتن کاهش می یابد ولی با جایگزینی ضایعات موکت کارایی بتن افزایش می یابد.  افزودن ضایعات الیاف فرش باعث کاهش مقاومت فشاری تا ۱۲ درصد و افزایش مقاومت خمشی و کششی به ترتیب ۲۷ و ۳۲ درصد میشود. افزودن ضایعات موکت به علت جایگزینی به عنوان بخشی از سنگدانه  باعث کاهش ۳۴ درصد مقاومت فشاری میشود. همچنین جایگزینی ضایعات موکت باعث افزایش ۴۲ درصد مقاومت خمشی و کششی بتن میگردد. نتایج آزمایش بیانگر آن است که آزمایش سرعت امواج اولتراسونیک قابلیت تخمین مقاومت فشاری و خمشی بتن را ندارد. جایگزینی ضایعات الیاف فرش و ضایعات موکت باعث کاهش ۱۳ درصدی جذب آب مویینه و کاهش ۱۷ درصدی آب حجمی بتن میشود ولی با افزودن پلیمر  SBR تاثیر چشمگیری درکاهش جذب آب مویینه (کاهش ۶۶ درصد نسبت به بتن شاهد) و حجمی (کاهش ۷۸ درصدی نسبت به بتن شاهد) بتن میشود. همچنین افزودن میکروسیلیس باعث افزایش ۱۵درصد مقاومت فشاری،۶۰ درصد مقاومت خمشی و ۷۷ درصد مقاومت کششی بتن میشود. همچنین استفاده از پلیمر SBR سبب کاهش مقاومت فشاری و افزایش مقاومت خمشی و کششی نسبت به بتن شاهد می شود.CAPTCHA

دفعات مشاهده: 147 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر