دفاعیه کارشناسی ارشد (محیط زیست) مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی انتشار گاز آمونیاک از مراکز دامداری ، مطالعه موردی شهر تهران

 | تاریخ ارسال: 1400/7/28 | 
دانشجو: آقای دانیال خورمهر
استاد راهنما:  دکتر غلامرضا اسداله فردی
زمان: پنجشنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۱:۰۰

لینک ورود به جلسه
چکیده:
آمونیاک NH۳   گازی بی رنگ ، سبک تر از هوا  بسیار محلول در آب با بویی تند و تیز و آستانه تشخیص ۵ الی۱۸ ppm  است که به صورت عمده از تاسیسات دامی منتشر می شود.انتشار بو از دامپروری ها یکی از اساسی ترین مشکلات این مراکز برای کارکنان و ساکنان اطراف آن ها می باشد.عمده گاز آمونیاک منتشر شده از دامداری ها مربوط به تجزیه ی بی هوازی فضولات دام ها و نوع سیستم جمع آوری این پسماند ها و عملیات پشته سازی آنها می باشد. علاوه بر این، گاز آمونیاک با انتشار در جو به راحتی با ترکیبات اسیدی مانند سولفات و نیترات واکنش داده و باعث به وجود آمدن ذرات ریز(با قطر آیرودینامیکی کمتر از ۲/۵ میکرومتر) می شود. این ذرات مشکلات تنفسی بسیاری را برای انسان ها به وجود می آورند. در این پایان نامه بر اساس اندازه گیری های میدانی به مطالعه انتشار گاز آمونیاک از هفت مرکز دامداری حاشیه ی شهر تهران(اطراف فرودگاه امام خمینی) پرداخته شده است. در ابتدا غلظت گاز آمونیاک به روش ایندوفنل در ۱۳ ایستگاه مختلف در دو مقطع روز و شب در فصل تابستان با دمای میانگین ۲۹ درجه سلسیوس در اطراف ۷ مرکز دامداری پایش شد و نمونه ها جهت تحلیل در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار گرفت. پس از بررسی انواع مدل ها و نرم افزارهای پخش اتمسفری، مدل انتشار پلوم گوسی و نرم افزار AERMOD   انتخاب گردید  و با استفاده از داده های هواشناسی منطقه به دست آمده از سازمان هواشناسی و مشخصات منابع انتشار و توپوگرافی منطقه نحوه ی انتشار آمونیاک در شعاع ۴۰ کیلومتری به مرکزیت فرودگاه امام خمینی شبیه سازی کردید. نتایج مدل سازی با اندازه گیری های میدانی مقایسه شد. مقدار ضرایب ،d و E بین مقادیر شبیه سازی شده توسط AERMOD   و مقادیر اندازه گیری شده به ترتیب برابر با ۰/۹۵۲۵ ،۰/۹۷۱۳ و ۰/۹۱ هستند. به علاوه شاخص های کارایی مدل های پخش اتمسفری MG ،VG،FB،FAC۲ و NMSE جهت ارزیابی هرچه بهتر مدل مورد بررسی قرارگرفت. برای مدل AERMOD   این مقادیر به ترتیب ۰/۹۶، ۱/۰۰۱،۰/۱۷۷،۱/۰۳۸ و ۰/۰۹۶ به دست آمد و تمامی ضرایب و شاخص ها نشان می دهد که این مدل پخش اتمسفری تطبیق بسیار خوبی با نتایج اندازه گیری شده میدانی دارند.در مرحله ی بعدی به وسیله ی آزمون و خطا و همچنین مشخصات دامداری ها از قبیل نوع و تعداد دام ها و مطالعات صورت گرفته ی پیشین در این رابطه فاکتور انتشار آمونیاک به ازای هر راس دام ۱۶/۷ گرم بر روز و میانگین نرخ انتشار آمونیاک ۰/۰۱۵ گرم بر مترمکعب ساعت به دست آمد.
 
کلمات کلیدی: آمونیاک، بو، مراکز دامداری، مدل پلوم گوسی، شبیه سازی انتشار بو، نرخ انتشار آمونیاک، مدلسازی نحوه انتشار
 
CAPTCHA

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 95 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر