دفاعیه کارشناسی ارشد (مکانیک) بررسی شکست قطعات سنگی با شیار U شکل تحت بارگذاری فشاری- برشی

 | تاریخ ارسال: 1400/8/26 | 
 دانشجو: آقای پرهام مکوندی
استاد راهنما: دکتر جواد اکبر دوست
زمان: چهارشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۷:۰۰

لینک ورود به جلسه
چکیده:
وجود شیار در قطعات بخصوص قطعات مهندسی اجتناب ناپذیر است و وجود این شیار ها اغازگر رشته تحقیقاتی در این زمینه شده است در این بین شیار U شکل بدلیل کاربرد زیاد در مشاغل صنعتی و قطعات مهندسی از اهمیت بسیار بهره مند است . تاکنون مطالعات بسیار در این زمینه و تاثیر وجودی شیارها در قطعات انجام شده است . این امر باعث شده تا معیار ها و روابط تئوری متعددی در این خصوص پدیدار شود. با توجه به اهمیت شیار ها در قطعات مختلف بخصوص در این پژوهش برای مواد سنگی که دارای ریز ساختار های متخلخل و دانه دار در این مواد به بررسی آنها پرداخته ایم . این نوع شیار را میتوان در تونل ها سیلندر های موتور و ستون ها و قطعات صنعتی که تحت بارگذاری بر اساس شرایط تولید هستند را مشاهده کرد . در این تحقیق به بررسی قطعات شیاردار سنگی با شیار U شکل که تحت بارگذاری فشاری – برشی قرار گرفته است ، پرداخته میشود . بدین منظور چندین تست و آزمایش بر روی نمونه های آماده شده سنگی شیار دار انجام شد . نتایج حاصل از آن با دو معیار که یکی معیار UMTS و دیگری روش تحلیلی با نرم افزار تجاری است بنام FEM-MTS مورد مقایسه و بررسی قرار میگیرد . معیار FEM-MTS که شکل اصالح شده معیار MTS که به معیار حداکثر تنش مماسی معروف است بیان میکند که شکستگی زمانی رخ میدهد که حداکثر تنش مماسی در فاصله بحرانی از مرز شیار به مقدار بحرانی برسد . به دلیل اینکه فاصله بحرانی در نمونه های سنگی بسیار زیاد است فرمول های ارائه شده در MTS برای توصیف جزء تنش مماسی نمیتواند برآورد مناسبی را ارائه دهد . به همین دلیل ار روش جدید با تکیه بر تجزیه و تحلیل اجزای محدود میتوان به صورت مستقیم حداکثر تنش مماسی را محاسبه کرد . نتایج حاصله نشان میدهد که معیار FEM-MTS برآورده خوبی برای این مدل از نمونه های سنگی می باشد .
 CAPTCHA

دفعات مشاهده: 123 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر