دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع) طراحی نمودار کنترل با استفاده از خوشه بندی استوار

 | تاریخ ارسال: 1400/11/24 | 
دانشجو: خانم ثنا احمدی
استاد راهنما: دکتر ارد احمدی
زمان: پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۸:۰۰ 

لینک ورود به جلسه
چکیده
نمودارهای کنترل یکی از هفت ابزار پایه ای برای کنترل فرآیندها هستند. با استفاده از این نمودارها می توان مشخص نمود که آیا یک فرآیند تنها تحت تاثیر عوامل تصادفی انحراف است یا خیر.
بر اساس تعداد مشخصه های کیفی تحت بررسی، نمودارهای کنترل را می توان به دو دسته ی تک متغیره و چند متغیره تقسیم بندی نمود. نمودارهای کنترل تک متغیره برای کنترل یک مشخصه ی کیفی به کار می روند. در برخی از فرآیندها، هدف پایش دو یا چند مشخصه کیفی به صورت همزمان است. از معروفترین نمودارهای کنترل چند متغیره می توان به نمودار کنترل هتلینگ   اشاره نمود.
یکی از ابزار های کنترل کیفیت آماری در تحلیل چند متغیره خوشه بندی است. از خوشه بندی برای تفکیک داده¬ها به مجموعه های مشابه به هم استفاده می شود. با استفاده خوشه بندی، داده های فاز یک را  میتوان به خوشه های مختلف تفکیک نمود. بعضی از این خوشه ها، معرف داده های تحت کنترل خواهد بود. سایر خوشه ها می توانند معرف داده های پرت و یا شرایط خارج از کنترل باشند.
 نمودارهای کنترل برای نظارت بر تغییرات فرآیند بسیار متداول هستند. اما معمولاً زمان واقعی تغییرات را به خصوص در زمانی که توزیع داده ها چند متغیره است و داده ی پرت در میان مشاهدات قرار دارد، نشان نمی دهند. برای این منظور در طراحی نمودارکنترل از یک مکانیسم خوشه بندی استوار که دارای عدم حساسیت نسبت به داده های پرت است استفاده خواهد شد، تا علاوه بر عدم حساسیت نسبت به داده های پرت، قابلیت کشف سریع شرایط خارج از کنترل را داشته باشد. این روش جدید در تشخیص درست داده های پرت توسط نمودارکنترل در زمانی که فرایند خارج از کنترل است، کمک نموده و منجر می شود تا پایش فرآیند در فاز دو به طور صحیح انجام شود. مطالعات شبیه سازی به منظور ارزیابی نمودارکنترل پیشنهادی در کشف خارج از کنترل بودن فرایند تحت سناریوهای مختلف انجام شد. نتایج نشان دهنده¬ی قدرت بالای نمودارکنترل پیشنهادی در کشف تغییرات میانگین در مقایسه با نمودار کنترل هتلینگ T^۲ بود.
کلمات کلیدی: خوشه بندی استوار، متوسط طول دنباله، نمودار کنترل چند متغیره، روش خود راه انداز




CAPTCHA

دفعات مشاهده: 258 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر