دفاعیه کارشناسی ارشد (ژئوتکنیک) مدل سازی عددی سه بعدی نصب شمع های ماسه ای تراکمی

 | تاریخ ارسال: 1400/11/24 | 
دانشجو: آقای مهدی باقری
استاد راهنما: دکتر هادی شهیر
زمان: شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۵:۳۰

لینک ورود به جلسه
چکیده:
به منظور بهسازی خاک روش­های مختلفی وجود دارد که یکی از مناسب­ترین روش­ها برای بهسازی خاک­های ماسه­ ای سست و رس نرم روش شمع تراکمی ماسه­ ای می­ باشد. این روش با مکانیزم جابجایی، تراکم و فشرده­ سازی توده خاک باعث افزایش مقاومت خاک رسی می­ شود. در این تحقیق، با استفاده از نرم ­افزار اجزا محدود آباکوس فرآیند نصب شمع تراکمی ماسه­ ای در خاک­ های رسی اشباع با در نظر گرفتن مدل رفتاری موهر-کولمب مدل سازی شده و اثرات ناشی از آن مانند میزان شعاع تاثیر روش شمع تراکمی ماسه و میزان بهبود مقاومت خاک  مورد بررسی قرار گرفته ­است. این مدلسازی عددی به صورت سه بعدی بوده و در آن با استفاده از راهکار ALE   اثرات تغییر شکل بزرگ ایجاد شده به دلیل نصب شمع ماسه ­ای، در نظر گرفته شده است. نتایج این مدل عددی با نتایج اندازه ­گیری  آزمایشگاهی Yi et al. (۲۰۱۳) صحت­ سنجی شده­ است. در نهایت تحلیل­ های حساسیت انجام شده تا به وسیله آن، تاثیر عوامل نظیر چسبندگی زه کشی نشده خاک، شعاع شمع تراکمی ماسه ­ای و نسبت قطر غلاف به قطر شمع ماسه ­ای بر روی بهبود مقاومت خاک، مشخص شود .CAPTCHA

دفعات مشاهده: 231 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر