دفاعیه کارشناسی ارشد (مدیریت ساخت) توسعه مدل جریان نقدی پروژه های ساخت بر اساس سیاست های تامین مالی اضافی از دیدگاه پیمانکار با رویکرد پویایی های سیستم

 | تاریخ ارسال: 1400/11/24 | 
دانشجو: آقای مهدی اربطی
استاد راهنما: دکتر علی کاتبی
زمان: پنجشنبه ۰۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۰:۰۰

لینک ورود به جلسه
چکیده:
هدف اصلی این پژوهش، توسعه مدل جریان نقدی پروژه ­های ساخت از دید پیمانکار بر پایه تامین مالی (اضافی) بانکی از سوی پیمانکار با رویکرد پویایی­ های سیستم می ­باشد. هدف از توسعه این مدل، پیش بینی و بررسی تاثیر سیاست ­های تامین مالی بانکی پیمانکار بر جریان نقدی پروژه جهت کمک به پیمانکار برای انتخاب بهینه ترین سیاست های تامین مالی بانکی می باشد. مدل­ سازی و تجزیه و تحلیل کیفی و سپس کمّی داده ­ها با استفاده از روش پویایی­ های سیستم و نرم افزار VENSIM انجام می گیرد. مدل تامین مالی بانکی پیمانکار در پروژه های ساخت ، شامل خط اعتباری و وام با جزئیات و دقت بالا در این تحقیق توسعه یافت. همچنین بخش تامین مالی بانکی با سایر بخش های جریان نقدی پروژه ساخت، یکپارچه سازی شد و سیاست های مختلف استفاده از ابزار وام و خط اعتباری توسط پیمانکار مانند دوره، مقدار، زمان نیاز و فاصله اقساط وام و حد اعتباری از پیش تعیین شده، آستانه نقدی برداشت و فاصله سررسید بازپرداخت اصل معوقات خط اعتباری توسط یک مطالعه موردی در این تحقیق مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. پیمانکاران صنعت ساخت می توانند به وسیله مدل توسعه یافته در این تحقیق، با مقایسه سیاست ها و درنظر گرفتن شرایط خود، شرایط پروژه و دیگر عوامل موثر، مناسب ترین گزینه تامین مالی بانکی را انتخاب کنند. مدل این تحقیق، ابزاری کارآمد برای کمک به پیمانکار در این تصمیم گیری است. مدل حاضر جهت شبیه سازی یک فعالیت از پروژه ساخت توسعه یافته است. توسعه مدل به صورتی که بتواند یک پروژه کامل با تمام فعالیت ها را شبیه سازی کند، قطعا ارزشمند خواهد بود.
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 161 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر