دفاعیه کارشناسی ارشد (مدیریت ساخت) بررسی میزان تاثیر تغییرات قیمت مصالح ساختمان ها و نیروی انسانی بر قیمت مسکن ( مطالعه موردی: منطقه پنج تهران)

 | تاریخ ارسال: 1400/11/24 | 
دانشجو: آقای حسام الدین اسمعیل یزدی
استاد راهنما: دکتر امیرمسعود صالحی
زمان: پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۰:۰۰

لینک ورود به جلسه
چکیده:
بازار مسکن یکی از بزرگترین و مهمترین بازارهای هر کشور محسوب می‌شود و قیمت مسکن که به عنوان قطب نمای بازار مسکن عمل می‌کند و وضعیت آن را نشان می‌دهد از اهمیت ویژه‌ایی برای بررسی بازار مسکن برخوردار است. پنج عامل کلی بر قیمت مسکن تاثیرگذار هستند، متغیرهای کلان اقتصادی، متغیرهای اجتماعی، متغیرهای عمرانی، متغیرهای فیزیکی و متغیرهای دسترسی. در رساله حاضر متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و به دلیل آن که متغیرهای کلان اقتصادی، اجتماعی در نهایت اثر خود را بر میزان عرضه و تقاضای عوامل عمرانی به منظور ساخت سازه نشان می‌دهند، و میزان عرضه و تقاضا عوامل عمرانی نیز خود را در قیمت مصالح و نرخ دستمزد نیروی انسانی بازتاب می‌دهد، و قیمت نهاده ها تعیین کننده قیمت مسکن است، قیمت مصالح و دستمزد نیروی انسانی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند که از جمله آنها می‌توان به قیمت زمین، قیمت آجر، قیمت تیرآهن، قیمت سیمان، قیمت ماسه، قیمت سنگ و نرخ دستمزد بنای سفت‌کار اشاره نمود. داده‌های مذکور از مرکز آمار ایران استخراج گردیدند و به دلیل آن که با یک سری زمانی مواجه بودیم و احتمال اثرگذاری با وقفه متغیرها در این گونه سری‌ها وجود دارد از مدل خود رگرسیون با وقفه توزیعی  (ARDL) استفاده نمودیم. بعد از خروجی گرفتن از داده ها در نرم افزار مایکروفیت مشخص گردید که رابطه معنادار است، اما به دلیل قیمت گذاری دستوری و صعود و نزول‌های شدید قیمتی نهاده ها که به دلایل مختلف ایجاد می‌شود رابطه معنادار زیاد آن‌ها با قیمت مسکن از بین می‌رود و تنها قیمت زمین و قیمت سیمان رابطه معنادار در سطح ۵٪ با قیمت مسکن دارند. قیمت زمین بیشترین اثرگذاری را بر قیمت مسکن دارد و قیمت مسکن چسبندگی قیمت دارد همانطور که انتظار می‌رفت به این معنی که قیمت هم اکنون مسکن تاثیر زیادی بر قیمت مسکن در آینده دارد. قیمت سیمان و ماسه رفتار متضاد و دوره‌های رونق و رکود متفاوتی با قیمت مسکن دارند، اما دوره‌های رونق و رکود بازار آهن همبستگی چندانی با بازار مسکن ندارد، همچنین مشخص گردید که آجر و سنگ اثرگذاری چندانی بر قیمت مسکن ندارند. نتایج مدل کوتاه مدت و بلند مدت تقریبا یکسان بود. مشخص گردید به دلیل نوسانات شدید قیمتی و کاهش رابطه معنادار مسکن با قیمت نهاده ها، مناسب خواهد بود که به جای متغیرهای عمرانی که از جنس قیمت هستند، رابطه متغیرهای دیگر که از جنس قیمت نباشند با مسکن بررسی گردد.
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 201 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر