دفاعیه کارشناسی ارشد (ژئوتکنیک) بررسی آزمایشگاهی تأثیر اندازه دانه ها بر رفتار برشی ناهمسان فصل مشترک ماسه و ژئوممبرین طرح دار

 | تاریخ ارسال: 1400/11/25 | 
دانشجو: آقای امیرحسین گروسی
استاد راهنما: دکتر امیر حمیدی
زمان: شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۱:۳۰

لینک ورود به جلسه
چکیده:
مجموعه‌ای از آزمایش های برش مستقیم برای بررسی تأثیر نسبت قطر متوسط ماسه ناهمسان به سایز دانه های ژئوممبرین بر رفتار برشی فصل مشترک ماسه - ژئوممبرین طرح دار انجام شده است.  فصل مشترک ها شامل ژئوممبرین صاف و چهار نوع ژئوممبرین طرح دار با سختی یکسان اما با زبری های متفاوت و ۴ نوع ماسه با قطر متوسط دانه های مختلف تحت تنش نرمال ۷۵ کیلو پاسکال و ۵ زاویه ناهمسانی هستند که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های تجربی تأیید می کنند که زاویه اصطکاک بیشینه فصل مشترک خاک – ژئوممبرین طرح دار، از اندازه ذرات متوسط خاک و شیب صفحه لایه بندی نسبت به صفحه برشی و اندازه زبری های سطح ژئوممبرین تأثیر می پذیرند، به طوری که مقاومت برشی فصل مشترک خاک – ژئوممبرین طرح دار ۲ تا ۳ برابر مقاومت برشی فصل مشترک خاک – ژئوممبرین صاف است. ترکیب نتایج حاصل از ۱۰۰ تست، تأیید می کنند که مقاومت برشی برای فصل مشترک   ماسه – ژئوممبرین های طرح دار، با افزایش قطر متوسط دانه ها، افزایش می یابد، در حالی که در فصل مشترک ماسه – ژئوممبرین صاف این نتیجه حاصل نشده است. نتایج نشان می دهد که مقاومت برشی بالا، زمانی حاصل می شود که، اندازه قطر متوسط ذرات منطبق بر اندازه زبری سطح ژئوممبرین باشد، زیرا باعث درگیری بهتر ذرات ماسه و زبری سطح ژئوممبرین می شود.
واژهﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی: ژﺋﻮﻣﻤﺒﺮﻳﻦ، ﻣﺎﺳﻪ، ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﻲ، ﺑﺮش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﻲ، قطر متوسط دانه ها، زبری نسبی
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 226 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر