دفاعیه رساله دکتری (صنایع) مدلسازی و شبیه‌سازی ریسک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با رویکرد پویایی سیستم‌ها

 | تاریخ ارسال: 1400/12/10 | 
دانشجو: آقای مصطفی فرامرزی
استاد راهنما: دکتر سید حمیدرضا پسندیده
زمان: چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۳:۰۰

لینک ورود به جلسه
چکیده:
موفقیت زنجیره تأمین امروزه بیش از گذشته متأثر از عوامل گوناگونی از قبیل موضوعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، زیست‌محیطی است. لازمه توجه به این موضوعات به میزان بسیار زیادی تحت تأثیر ریسک‌های زنجیره تأمین است. در زنجیره تأمین بزرگ و پیچیده به دلیل وابستگی شدید عوامل به یکدیگر، هر اقدامی برای تغییر یک ریسک می‌تواند به تغییر ریسک‌های دیگر منجر شود. بدین‌جهت داشتن تصویر کلی از ریسک‌ها و روابط بین آن‌ها، برای کنترل و تغییر آن‌ها کمک مؤثری است. در این پژوهش با ارائه رویکردی ترکیبی، ریسک‌های زنجیره تأمین آب آشامیدنی شهر شیراز از دیدگاه کارشناسان این زمینه، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور با بهره‌گیری ازنظر آنان، تعاملات مهم‌ترین ریسک‌های زنجیره تأمین آب آشامیدنی با در نظر گرفتن ۹ معیار اصلی و ۲۴ معیار فرعی ریسک تعیین گردید. پس‌ازآن با استفاده از ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری، رویکرد مدل‌سازی تفسیری- ساختاری، دیمتل گروهی و فرآیند تحلیل شبکه‌ای میزان اثرگذاری و شدت نفوذ هریک از ریسک‌ها بر همدیگر کمی و تعیین گردیده و سپس از طریق فرآیند تحلیل شبکه‌ای وزن هر یک از ریسک‌ها مشخص شده و در نهایت با استفاده از نرم‌افزار ونسیم روابط سیستمی بین ریسک‌ها شبیه‌سازی گردید. در ادامه، مدلسازی در دو بخش کیفی (نمودارهای علت معلول) و کمی (نمودار حالت جریان و معادلات ریاضی حاکم بر سیستم انجام و در مجموع ۲۴ متغییر مورد بررسی قرار گرفت و سپس سناریوها بصورت مجزا و ترکیبی پیاده سازی شد؛ در نهایت چگونگی کارکرد مدل در دو بخش مطالعه ی کلی (زنجیره تامین آب شرب شهری) و مطالعه موردی (زنجیره تامین آب شرب شهر شیراز) مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی نشان داد که ریسک‌های زنجیره تأمین آب مثل ریسک‌های حوادث طبیعی، ریسک خط‌مشی‌گذاری و استراتژی، سیاسی، اجتماعی و ارتباطات، بالاترین رتبه تأثیرگذاری را بر سایر ریسک‌ها دارند و به‌عنوان علت بروز سایر ریسک‌ها عمل می‌کنند و ریسک‌های فرهنگ‌سازمانی، فرآیند و عملیات سازمان بالاترین رتبه تعامل بین ریسک‌ها را دارند همچنین ریسک‌های منابع و اعتبار مالی بالاترین رتبه اهمیت را در بین ریسک‌ها دارند. طبق نتایج به دست آمده، مدیران در سیاست گذاری ها و استراتژی های کلان خود بایستی توجه بیشتری به این ریسک‌ها داشته باشند.CAPTCHA

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 219 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر