دفاعیه رساله دکتری (ژئوتکنیک) مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تزریق بر ظرفیت کششی مهارهای مارپیچ

 | تاریخ ارسال: 1400/12/20 | 
دانشجو: آقای محمدعماد محمودی مهریزی
استاد راهنما: دکتر علی قنبری
زمان: یکشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۴:۰۰

لینک ورود به جلسه
چکیده:
مهارهای مارپیچ با توجه به مزایای فراوانی همچون سرعت بالای اجرا و نیاز به نیروی انسانی کم در اجرا، در ۲۰ سال گذشته کاربردهای فراوانی در انواع پروژه ها پیدا کرده اند. ظرفیت باربری این اعضا وابسته به قطر صفحه مارپیچ، تعداد صفحه مارپیچ، طول مهار و مشخصات خاک محل پروژه است. باتوجه به نیاز رعایت نکات اجرایی و اقتصادی، ایجاد تغییرات فراوان در پیکربندی مهار مارپیچ (افزایش تعداد صفحه ها، افزایش قطر صفحه ها و طول مهار) میسر نیست. از این رو امروزه تحقیقات گستردهای بر روی افزایش ظرفیت باربری مهارهای مارپیچ در حال انجام است. برای این منظور در این تحقیق تلاش شده است با تغییر پارامترهای خاک به افزایش مهارهای مارپیچ کمک شود. در ابتدا نوع جدیدی از مهارهای مارپیچ تحت عنوان مهار مارپیچ دوغابی معرفی شده و با استفاده از آزمایش بیرون کشش مهار به صورت آزمایشگاهی به بررسی تاثیر پارمترهای مختلف مهار و فشار سربار بر ظرفیت بیرون کشش آن پرداخته شده است. آزمایش های با استفاده از ۸ مهار مارپیچ تک، دو و سه صفحه ای با قطر ۱۰۰ و ۱۳۰ میلیمتر و فواصل صفحه متفاوت و در فشارهای سربار ۹۰ ،۱۳۰ و ۱۷۰ کیلوپاسکال، در خاک ماسه ای انجام شده است. با استفاده از آزمایش های انجام شده مشخص شده است که تغییر فشار سربار بر تغییر حداکثر نیروی بیرون کشش مهارهای مارپیچ متداول تاثیر بسزایی داشته است. تاثیر تغییر فشار بر تغییر حداکثر نیروی بیرون کشش مهارهای مارپیچ دوغابی بسیار محدود بوده و تغییر آن تقریبا خطی بوده است. از طرف دیگر تاثیر تزریق بر افزایش حداکثر نیروی بیرون کشش از افزایش تعداد صفحه مارپیچ و افزایش فاصله صفحه ها بیشتر بوده است. درنتیجه مشخص شده است که عملیات تزریق می تواند بدون تغییری در پیکربندی اعضای مارپیچ به افزایش ظرفیت باربری آنها کمک شایانی کند.
کلمات کلیدی: مهار مارپیچ، ماسه، مقاومت بیرون کشش، دوغاب، مدل آزمایشگاهی
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 166 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر