دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع) ارائه یک مدل زنجیره تامین حلقه بسته شامل انهدام و بازیافت محصولات در شرایط کاهش هزینه، زمان، آلاینده و ریسک

 | تاریخ ارسال: 1400/12/21 | 
دانشجو: آقای پوریا رستمی
استاد راهنما: دکتر ابوالفضل میرزازاده
زمان: یکشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۶:۰۰ 

لینک ورود به جلسه
چکیده
زنجیره تامین حلقه بسته یکی از چالش انگیزترین مسائل موجود در مدیریت زنجیره تأمین محسوب می شوند. این مسئله معمولا در دو فاز جداگانه (بازیافت و انهدام) در قالب یک مدل یکپارچه مورد بررسی قرار گرفته و حل می شوند. بررسی مجزای این مسئله، افزایش هزینه ها و مدت زمان برنامه ریزی را نتیجه می دهند. لذا مسئله زنجیره تامین حلقه بسته با هدف مشخص نمودن همزمان تصمیمات مربوط به مکانیابی تسهیلات و مسیریابی انتقال محصول در طراحی شبکه های توزیع زنجیره تأمین مطرح می شود. چالش اصلی مساله، مشخص نمودن انتقال محصول بازگشتی به چرخه بازیافت و یا انتقال به مرحله انهدام است. در این پایان نامه از روش بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه و ژنتیک چند هدفه به منظور یافتن پاسخ بهینه مسئله برنامه ریزی غیرخطی زنجیره تامین حلقه بسته چهار هدفه استفاده شد و مقادیر بهینه حاصل شده از هر روش با یک دیگر مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت. روش بهینه سازی ژنتیک (NSGA-II)به دلیل یافتن راه حل¬های بهینه محلی و سراسری و ماهیت پیوسته اش دارای تنوع بیشتری در کشف راه حل ها است. در مقایسه با الگوریتم ازدحام ذرات (MOPSO) تعادل بیشتری میان معیار کشف و بهره وری برقرار می کند و از افتادن در بهینه محلی جلوگیری می¬کند. بنابراین روش مبتنی بر ژنتیک علاوه  بر قدرت بالا در کشف پاسخ های بهینه، دارای سرعت بالا و متعاقبا نرخ همگرایی و تنوع بالایی در مقایسه با روش ازدحام ذرات می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده الگوریتم ژنتیک نسبت به الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه در یافتن راه حل های بهتر و موثرتر عمل کرده و نسبت به روش های فاقد بهینه های تکاملی در یافتن راه حل بهینه، بیشینه سازی سود، کاهش اثرات وارده بر محیط زیست، ریسک و انتقال محصول بهتر عمل می کند.
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 148 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر