دفاعیه کارشناسی ارشد (مدیریت ساخت) بررسی بکارگیری و تاثیرات اخلاق کاری در صنعت ساخت بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی (TAM)

 | تاریخ ارسال: 1400/12/23 | 
دانشجو: آقای علیرضا قزوینی
استاد راهنما: دکتر علی کاتبی
استاد راهنما: دکتر جعفرکیوانی قمصری
زمان: چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۱:۳۰

لینک ورود به جلسه
چکیده:
امروزه اخلاق به عنوان زیربنای مشروعیت هر اقدامی مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال نگرش توسعه پایدار به عنوان ذهنیتی بر مبنای فلسفه اخلاق بین نسل ها روز بروز اهمیت بیشتری یافته و در حوزه های جدیدی استفاده می شود. هدف این پژوهش، بررسی تاثیرات اخلاق کاری در صنعت ساخت بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی می باشد. جهت آزمون فرضیات و تحلیل داده‌ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارSmart PLS (v.۳.۲.۸) استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای اخلاق کاری، انگیزه ذاتی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد شغلی دارند. بیشترین میزان همبستگی در خصوص متغیرهای اخلاق کاری و انگیزه ذاتی(β=۰.۲۵۲, P<۰.۰۵) بوده است. همچنین ۳ متغیر انگیزه ذاتی، نگرش، رضایت شغلی به عنوان متغیرهای میانجی شناسایی مورد بررسی قرارگرفتند. همچنین در این تحقیق ۵ متغیر تعدیلگر کشور محل تولد، جنسیت، زمینه فعالیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات یافت شد. نتایج این تحقیق می تواند بر اهمیت سرمایه گذاری بر گسترش اخلاق کاری در صنعت ساخت جهت بهبود عملکرد کاری و شفاف شدن نحوه اثر در این رابطه مفید باشد.
واژگان کلیدی: اخلاق کاری ، تعهد سازمانی ، رضایت شغلی ، عملکرد شغلی ، انگیزه ذاتی ، مهندسان عمران، مدلسازی معادلات ساختاری، صنعت ساخت
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 209 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر