دفاعیه کارشناسی ارشد (سازه و زلزله) مطالعه انتشار آسیب در سازه های کوتاه مرتبه حاوی مهاربندی زیپ-دار با نمود ناپایداری دینامیکی

 | تاریخ ارسال: 1400/12/23 | 
دانشجو: آقای سید کاظم موسوی
استاد راهنما: دکتر
افشین مشکوه الدینی
زمان: دوشنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۲:۰۰ 
لینک ورود به جلسه
چکیده
زمین لرزه های حوزه نزدیک در مقایسه با فرایندهای لرزه ای حوزه دور از گسل، دارای شتاب بیشتر و همچنین مقادیر فرکانسی بزرگتر در محتوای فرکانسی محدودی میباشند. اکثر این رکوردها در فرایند گسلش حاوی اثرات نیرومند جهت داری پیشرو (Forward Directivity) ، دارای پالس های بزرگ و قدرتمند در بازه زمانی ابتدایی تاریخچه زمانی هستند. تاریخچه زمانی بیشتر رکوردهای نیرومند حوزه نزدیک دارای پالس های چندگانه با پریود بلند می باشند. ساختار پالس های سرعت و تغییرمکان متناظر با مولفه عمود بر صفحه شکست گسل (Fault Normal Component) در مقایسه با مولفه موازی صفحه شکست گسل (Fault Parallel Component) به مراتب بزرگتر است. 
قاب های مهاربندی شده با هر دو نوع پانل های همگرا و نیز واگرا بطور گسترده ای در طرح سازه های فولادی بکاربرده می شوند. ساختار رفتاری هر دو این چیدمان های سازه ای از مشخصات عملکردی اسکلت های مقاوم دوگانه تاثیر می پذیرند. نکته مهم در رفتار این گونه ساختارهای ترکیبی، وجود شکل پذیری مناسب و مولفه سختی به نسبت زیاد است. قاب‌های مهاربندی شده، ساختارهایی هستند که مهاربندها در هر دهانه با فاصله کمی از یکدیگر روی محور طولی تیر پیوند و یا با فاصله کمی از گره اتصال تیر پیوند به ستون قرار گرفته اند. رفتار لرزه‌ای ساختارهای مقاوم حاوی پانل¬های مهاربندی شده بصورت ترکیبی از عملکرد خمشی-برشی تیرها و ستون‌های همراه با رفتار کششی-فشاری مهاربندها است. المان تیر پیوند باید مانند یک فیوز تحت بارگذاری لرزه ای عمل نموده و قابلیت تسلیم شدن همراه با حفظ نسبی رفتار الاستیک خطی برای سایر اعضا پانل مهاربندی را ایجاد نماید. 

CAPTCHA

دفعات مشاهده: 130 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر