دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع) ارائه یک مدل برنامه ریزی زنجیره توزیع دارو با هدف کاهش اثر شلاق چرمی

 | تاریخ ارسال: 1400/12/23 | 
دانشجو: خانم سیده بنفشه مقتدایی
استاد راهنما: دکتر ابوالفضل میرزازاده
زمان: چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۸:۰۰ 

لینک ورود به جلسه
چکیده
تقویت تقاضا یا اثر شلاق چرمی یکی از مهمترین موضوعات در بحث زنجیره تامین است که می تواند موجب ناکارآمدی در زنجیره تامین گردد.از طرف دیگر زنجیره ی تامین حوزه ی سلامت و دارو در هر جامعه بسیار حائز اهمیت و حیاتی می باشد.کاهش اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین سلامت و دارو می تواند تاثیر بسزایی در کاهش ناکارآمدی این زنجیره و رفع مشکلات ناشی از آن در جامعه داشته باشد.در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی برای سیستم تولید و توزیع یکپارچه با مراکز تولید و توزیع چندگانه در حالت چند محصولی و چند دوره ای با هدف کاهش اثر شلاق چرمی در توزیع دارو از طریق توابع هزینه ی کمبود و هزینه ی تاخیر در تحویل سفارش مورد بررسی قرار گرفته است. مدل پیشنهاد شده از دسته مسائل برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح می باشد که به دلیل پیچیدگی مسأله در ابعاد بزرگ و اثبات NP-Hard بودن آن در ادبیات، به منظور حل از الگوریتم های فراابتکاری استفاده گردیده و مسأله هایی در اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ برای بررسی مدل پیشنهادی، در نظر گرفته شده است، که برای حل آنها، از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و ازدحام ذرات استفاده شده است. 
CAPTCHA

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 155 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر