دفاعیه کارشناسی ارشد (سازه‌های هیدرولیکی) توزیع مکانی و منابع آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه گوهر رود، رشت، ایران

 | تاریخ ارسال: 1401/3/10 | 
دانشجو: خانم مهسا اسدی فرد
استاد راهنما: دکتر مجتبی مهرآیین
زمان: چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۱:۳۰

کلاس ۲۰
چکیده:
در دنیای امروز با پیشرفت جامعه جهانی در راستای صنعت و کشاورزی و گسترش جوامع شهری، عوامل زیادی باعث آلودگی آب دریا ها و اقیانوس ها شده است.
بر اساس فعالیت های انسان زاد، رسوبات سطحی در معرض آلودگی محیطی قرار می گیرد و فلزات سنگین به صورت توده ای در رسوب درآمده است.
به همین منظور طبق این مطالعه برای ارزیابی آلودگی در طول مسیررودخانه ۱۰ نمونهرسوب موردآزمایش قرار گرفت وبا تکنولوژی آزمایشگاهی ICP-MS غلظت فلزات بررسی شد.
نکته حائز اهمیت در این مطالعه این است که توجه به نتایج مطالعات می تواند برای کنترل انتقال این فلزات به چرخه غذایی موجودات آبزی مفید باشد و همچنین حتی باعث جلوگیری از اثرات مخرب و زیان آور این فلزات در شبکه غذایی و در نهایت بیماری های انسانی گردد.

CAPTCHA

دفعات مشاهده: 298 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر