دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع) ﻃﺮﺍﺣﯽ یک ﻣﺪل ﺭیاﺿﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ ﺑﺮﺍی ﺷﺒﮑﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ ﻣﻌﮑﻮس ﻟﻮﺍزم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ دﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻓﻊ زﺑﺎله

 | تاریخ ارسال: 1401/3/10 | 
دانشجو: آقای امین آذر خلیلی آغیموئی
استاد راهنما: دکتر علی قدرت نما
زمان: یکشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۳:۳۰ 

تهران دانشکده فنی و مهندسی
چکیده
با توجه به روند افزایشی آلودگی ها با ماهیت زیست محیطی و بیولوژیکی که منشأ اصلی آن صنایع و سیستم های حمل و نقل می باشند، اخیرا اهمیت زنجیره تامین سبز بیش از پیش توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. با مکانیابی بهینه می توان بهینگی جریان و گردش مواد و خدمت دهی به مشتریان را افزایش و هزینه های حمل و نقل را کاهش داد. در این کار پژوهشی طراحی شبکه زنجیره تامین و لجستیک مستقیم و معکوس با در نظر گرفتن اهداف چندگانه اعم از اهداف اقتصادی که شامل هزینه احداث و سفارش دهی و حمل و نقل و...،اهداف اجتماعی که شامل مساله افزایش موقعیت های شغلی در تسهیلات می باشد و اهداف بیولوژیکی که به دنبال کاهش انتشار آلودگی های بیولوژیکی از طریق کاهش مسافت و تعداد سفر و تعداد افراد حمل کننده بین تسهیلات موجود است، مورد مطالعه قرار گرفته است، همچنین به مسائلی همچون مکانیابی تسهیلات مختلف، انتخاب تامین کننده بر اساس معیار اقتصادی، تعیین مقدار بهینه سفارش، تخصیص جریان مواد بین تسهیلات، ظرفیت بهینه تسهیلات از بین چندین ظرفیت کاندیدا و تعیین تعداد سفر بهینه بین بیمارستان ها و مراکز ضد عفونی به طور همزمان پرداخته شده است. در نظر گرفتن همزمان چندین مساله ذکر شده، همچنین پرداختن به انتخاب ظرفیت بهینه از بین چندین ظرفیت کاندیدا و مورد توجه قرار دادن اهداف از جنبه اجتماعی علاوه بر اهداف اقتصادی و زیست محیطی از نوآوری های این کار پژوهشی می باشد. برای حل مساله یک مدل ریاضی از نوع برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح طراحی شده است که به مدل خطی عدد صحیح تبدیل می شود. برای حل مساله از روش های بهینه سازی چند هدفه استفاده می شود و جهت اعتبار سنجی مدل چندین مثال عددی طراحی و با نرم افزار گمز حل می شوند و در نهایت تحلیل حساسیت انجام می شود.
کلمات کلیدی: طراحی شبکه، زنجیره تامین مستقیم و معکوس، تجهیزات پزشکی، خطرات بیولوژیک، اپسیلون محدودیت
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 146 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر