دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع) ارائه مدلی برای تغییر استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکت ها(CSR) طی همه گیری کووید-۱۹ در کشور جمهوری اسلامی ایران

 | تاریخ ارسال: 1401/4/26 | 
دانشجو: آقای محراب نجعی نژاد
استاد راهنما: دکتر نسیم غنبر طهرانی
زمان: سه شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۰۸:۳۰
مکان: تهران سالن کنفرانس دانشکده فنی و مهندسی
چکیده
هدف: بروز همه‌گیری در حیطه مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها تغییر ایجاد کرده است، چرا که سازمان‌ها متوجه شده‌اند، سو مدیریت مسئولیت‌های اجتماعی نسبت به بحران پیش‌آمده و انتشار اخبار منفی در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند تبعات سنگینی بر آن‌ها وارد سازد. این پژوهش به منظور ارائه مدل جهت تغییر استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و همچنین بررسی ریسک‌های ادراک شده شرکت‌ها حین دوره پاندمی و تبیین نحوه اثرگذاری ریسک ادراکی بر استراتژی دوره پاندمی، انجام شده‌است.
روش‌شناسی پژوهش:  روش تحقیق این پژوهش از نوع میدانی و نوع تحقیق آن، کاربردی بوده و برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه  استفاده شده‌است. روش کار در این پژوهش به صورت آمیخته (کمی کیفی) بود که با توجه به روش تحقیق انتخاب شده، ۲ پرسشنامه شامل پرسشنامه خبرگان برای تایید مدل مفهومی و پرسشنامه مدیران(عمومی) برای سنجش عوامل مدل، برای جمع‌آوری داده‌ استفاده شد و از نرم افزار تحلیل آماری SmartPLS به منظور داده‌های جمع آوری شده استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از بررسی مدل و تاثیر گذاری ریسک های ادراک شده بر روی استراتژی های سازمان بیانگر این است که کلیه ریسک های ادراک شده اعم از اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تاثیر مثبت و معناداری بر روی استراتژی‌های سازمان داشته و بیشترین تاثیر بر روی تعامل سازمان با نهادهای دولتی در جهت مقابله با پاندمی می باشد. 
نتیجه‌گیری: در تحلیل مدل بررسی ریسک های ادراکی بر استراتژی های نیز نتایج قابل قبولی حاصل شد و کلیه فرضیه‌های مدل مبنی بر تاثیر گذاری ریسک های اقتصادی، اجتماعی و سلامت بر استراتژی ها تایید گردید. همچنین با توجه به نتایج کسب شده میتوان بیان کرد که کمترین تاثیر ریسک اجتماعی و سلامت بر روی استراتژی‌های سازمان در مورد جامعه و بیشترین تاثیر این ریسک ها بر روی استراتژی‌های سازمان در مورد سازمان‌های تامین‌کننده و همکار می‌باشد. در یک نگاه کلی میتوان بیان کرد که کلیه ریسک های ادراک شده بر استراتژی ها تاثیرمستقیم و معناداری دارد و بالاترین اثرگذاری مرتبط با ریسک اقتصادی است.
کلیدواژه‌ها: مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، همه‌گیری کووید-۱۹، جمهوری اسلامی ایران، استراتژی، مدل

CAPTCHA
دفعات مشاهده: 214 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر