دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع) مدل سازی و حل مساله دو هدفه مکان یابی و موجودی با فرض کمبود در محیط تصادفی

 | تاریخ ارسال: 1401/6/11 | 
دانشجو: خانم ملینا نجفی
استاد راهنما: دکتر سید حمیدرضا پسندیده
زمان: سه شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۸:۰۰
مکان: تهران اتاق سمینار دانشکده فنی و مهندسی
چکیده
در این تحقیق، یک مدل ریاضی عدد صحیح مختلط غیر خطی دو هدفه برای زنجیره تامینی ۳ سطحی شامل تامین کننده، مراکز توزیع و خرده فروشان با هدف طراحی استراتژیک زنجیره تامین توسعه داده شده است. این مدل مکانیابی موجودی با فرض کمبود و محدودیت سفارش و ظرفیت در محیط تصادفی با در نظر گرفتن روابط و مکان استقرار انبارها ارائه شده است. فرض بر این است در سطح تامین کننده یک کارخانه واحد در یک مکان ثابت و شناخته شده است که به انبارهای منتخب و احداث شده خدمات میدهد. تصمیمات و هزینه های مکان یابی انبارها، تخصیص مشتری، کنترل موجودی برا ی هر انبار در یک دوره و برای یک محصول در نظر گرفته شده است. این تحقیق به دنبال حداقل سازی هزینه ها از جمله هزینه های استقرار انبارها، هزینه های مواجه با کمبود و هزینه نگهداری است .تقاضای مشتریان نهایی در حجم بالا به صورت تصادفی است که به صورت میانگین و واریانس تقاضاهای مشتریان نشان داده شده است. با توجه به تقاضا در حجم بالا یک تقریب نرمال برای نشان دادن تقاضا از هر انبار در نظر گرفته شده است. با توجه به تقاضاهای تصادفی، هر انبار باید دارای یک انبار ایمنی موجودی برای اطمینان از ارائه خدمات در یک سطح مشخص با شد.هدف این مدل طراحی مدل یک شبکه زنجیره تامین در بلند مدت است که بر تصمیمات مکان یابی انبارها و تخصیص منطقه تقاضا متمرکز است. این مدل برای تجزیه و تحلیل دور های سالیانه برای بهینه سازی مجدد زنجیره تامین قابل استفاده است.در این مدل دو محدودیت ظرفیت به صورت یک محدودیت ادغام شده است. مورد اول بر روی حداکثر سطوح موجودی متمرکز است که یک محدودیت احتمالی است و مورد دوم بر روی اندازه سفارش برای هر انبار متمرکزاست.هدف این مدل حداقل سازی هزین ههای عملیاتی و احداث انبارهای احداث شده، هزینه های موجودی و هزینه های حمل و نقل سیستم در بلند مدت است. هزینه های موجودی به مکان یابی انبارها و تخصیص مشتری در شبکه وابسته است.
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 65 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر