دفاعیه رساله دکتری (صنایع) مدلسازی ریاضی چند هدفه برای مسئله مکان یابی خدمات درمانی با در نظر گرفتن ازدحام تحت شرایط عدم قطعیت

 | تاریخ ارسال: 1401/6/11 | 
دانشجو: آقای سیدعلی داودی
استاد راهنما: دکتر علی قدرت نما
زمان: یکشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۴:۰۰
مکان: تهران، اتاق سمینار دانشکده فنی و مهندسی
چکیده:
مسئله مکان یابی خدمات بهداشتی و درمانی یکی از مهمترین ترین مسائلی است که به طور مستقیم بر سلامت جامعه تأثیر می گذارد. تعیین مکان بهینه مراکز درمانی در فضاهای مسکونی، به ویژه در مناطق و مکان‌های پرجمعیت، می‌تواند با کاهش هزینه‌ها و افزایش دسترسی و متقابلا افزایش عدالت در جامعه، بر عملکرد این مراکز تأثیر بسزایی بگذارد. بنابراین، این مطالعه به بررسی مسئله مکان یابی تسهیلات بهداشتی و درمانی  . با توجه به ماهیت متفاوت خدمات ارائه شده توسط تسهیلات و نوع بیمارانی که به آنها مراجعه می کنند، از مدل مکان یابی با ساختار سلسله مراتبی و همچنین در جهت ارائه خدمات با کمترین تاخیر و زمان انتظار برای درمان از تئوری صف، می پردازد،که سهم اصلی این پژوهش می باشند. ساختار سلسله مراتبی از سه سطح تشکیل شده است، سطح یک برای پزشکان، سطح دو برای درمان گاه ها و بیمارستان های عمومی و سطح سه برای بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی. همچنین بیماران به سه دسته (سرپایی، بستری، بیماران با شرایط خاص) طبقه بندی شده اند و در صورت قرار گرفتن در فاصله تحت پوشش تسهیلات، می توانند به هر سطح از تسهیلات و از سطح پایین به سطح بالاتر منتقل شوند. در این راستا، یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط غیرخطی(MINLP) با سه تابع هدف، در جهت به حداقل رساندن هزینه‌های کل سیستم، از جمله هزینه‌های تاسیس، بهره‌برداری و حمل و نقل، به حداقل رساندن زمان انتظار در تسهیلات، و به حداکثر رساندن بیماران تحت پوشش به طور همزمان ارائه شده است. دو سیستم صف (M/M/۱/K و M/M/C/K)  با توجه به ویژگی‌های تسهیلات برای مقابله با ازدحام در تأسیسات پیاده‌سازی شده است. همچنین برای نزدیک شدن مدل به واقعیت، مقدار تقاضا (تعداد بیماران) به صورت غیر قطعی در نظر گرفته شده است. در ادامه برای حل مدل ارائه شده دو روش حل، معیار جامع و محدودیت اپسیلون تکامل یافته پیشنهاد و برای ارزیابی عملکرد روش های حل بیست مثال عددی متفاوت تولید و با روش های حل اجرا شد. سپس از آزمون آماری و روش تاپسیس برای تحلیل نتایج و مقایسه روش ها پیشنهادی استفاده شد. در نهایت، تجزیه و تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای صف شامل نرخ ورود به تسهیلات، نرخ خدمت و ظرفیت تسهیلات و همچنین تاثیر تغییرات وزن‌های توابع هدف انجام شد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که مدل ارائه‌شده می‌تواند به عنوان یک ابزار پشتیبانی برای تصمیم‌گیرندگان برای طراحی تسهیلات خدمات بهداشتی و درمانی چند سطحی مورد استفاده قرار گیرد.CAPTCHA

دفعات مشاهده: 77 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر