دفاعیه کارشناسی ارشد (مکانیک) بررسی نمونه جدید ازمایشگاهی جهت شکست مواد تحت بارگذاری مود III خالص

 | تاریخ ارسال: 1401/6/15 | 
دانشجو: آقای محمدرضا اکبری
استاد راهنما: دکتر جواد اکبردوست
زمان: چهارشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۰۸:۰۰
مکان: کرج سالن سمینار دانشکده فنی و مهندسی

لینک ورود به جلسه
چکیده
هدف از این پژوهش ایجاد مودهای مختلف ترکیبی I/III و به خصوص مود III خالص با استفاده از نمونه مکعبی می‌باشد. این نمونه دارای هندسه مکعب‌ مربع  بوده که ترک با زوایه صفر  بر روی آن ایجاد شده و بصورت خمش  سه  نقطه‌ای مورد بارگذاری  با  زاویه‌های مختلف قرار می‌گیرد .ضرایب شدت تنش و ضرایب شکل با انجام تحلیل های فراوان بر روی قطعه مذکور با ابعاد هندسی و زاویه بارگذاری متفاوت در نرم‌افزار آباکوس محاسبه می‌گردد. همچنین نمونه مذکور از نظر عملی و کاربردی بودن مورد آزمون قرار می‌گیرد که این کار با انجام  آزمایش‌ها بر روی، نمونه‌هایی از بتن صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است که این آزمایش ها در حالت های مختلف زاویه بارگذاری (۰، ۱۵، ۳۰ و ۴۵ درجه) انجام گرفته است. نتایج و یافته های این پژوهش نشان دادند که میتوان مودهای مختلف بارگذاری شامل مود I خالص، مود III خالص و مودهای مختلف ترکیبی I/III را با استفاده از این نمونه ایجاد کرد. با توجه به نمودارهای ضرایب شدت تنش در طول جبهه ترک کاملاً  مشخص است که در ۰=α  ضرایب شدت تنش مود I به بیشینه مقدار خود می‌رسد در حالیکه ضرایب شدت تنش مود III صفر است که این بیانگر مود I خالص است. برعکس، در۴۵=α  ضرایب شدت تنش مود III به بیشینه مقدار خود می‌رسد و ضرایب شدت تنش مود I به صفر می‌رسد و بیانگر این است که مود III  خالص حاصل شده است. همچنین نتایج نشان دادند که برای زوایای ۰< α <  ۴۵ ،  مود ترکیبی I/III  ایجاد شده است.
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 62 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر