دفاعیه کارشناسی ارشد (مکانیک) بررسی شکست قطعات شیاردار v شکل نوک گرد سنگی در حالت بارگذاری مرکب I/II

 | تاریخ ارسال: 1401/6/15 | 
دانشجو: آقای حمیدرضا شیبانی
استاد راهنما: دکتر جواد اکبردوست
زمان: چهارشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۰۹:۰۰
مکان: کرج سالن سمینار دانشکده فنی و مهندسی

لینک ورود به جلسه
چکیده
در زمان تولید محصولات متعدد و به دلیل روشهای تولید این محصولات، همواره نا پیوستگی هایی در در بدنۀ این محصولات بوجود می آید که مقطع این ناپیوستگی ها معمولا به شکل شیارهای Vشکل یا Uشکل است که این شکل بیشتر به دلیل ابزارهای مورد استفاده در برش و شکل دهی و قالبگیری این قطعات است به همین دلیل عموما نوک این شیارها دارای یک شعاع انحنای غیر صفر است. با توجه به اهمین این گونه شیارها و حضور اجتناب ناپذیر آنها در محصولات مهندسی،اعم از قطعات مکانیکی، ساختمانی، تونل سازی و پزشکی و...، این پژوهش با تمرکز بر روی مواد شبه ترد مانند سنگها صورت گرفته است. در این تحقیق، مقاومت شکست بارگذاری نمونه‌های سنگی دارای شیارهای V شکل نوک گرد که تحت بارگذاری مود ترکیبی I/II قرار دارند، به‌صورت تجربی و نظری موردبررسی قرار می‌گیرند. برای این منظور، چند آزمایش بر روی دیسک‌های برزیلی با شیارهای V شکل نوک گرد انجام شد. سپس، مقاومت شکست نمونه‌ها با دو معیار بررسی شد. ابتدا، معیاری به نام RV-MTS که بر اساس این معیار منحنی‌هایی که از معیار RV-MTS به دست می‌آیند، می‌توانند برای پیش‌بینی مقاومت شکست در شیارهای V شکل نوک‌گرد تحت بارگذاری حالت ترکیبی استفاده شوند. دوم، یک رویکرد جدید که ‌شکل اصلاح‌شده ای از معیار حداکثر تنش مماسی (MTS) است و بیان می‌کند شکستگی زمانی رخ می‌دهد که حداکثر تنش مماسی در فاصله بحرانی از مرز شیار به مقدار بحرانی برسد. فاصله بحرانی در نمونه‌های سنگی نسبتاً زیاد است و فرمول‌های ارائه‌شده در MTS نمی‌تواند برآورد خوبی در مود ترکیبی ارائه دهد. بنابراین، معیار (MTS-FEM) اصلاح‌شده پیشنهاد می‌کند که مقدار حداکثر تنش مماسی در فاصله بحرانی مستقیماً از تجزیه‌وتحلیل اجزای محدود تعیین می‌شود. مقایسه بین فاکتورهای شدت تنش حاصل از آزمایش‌ها و موارد پیش‌بینی‌شده با معیار MTS-FEM نشان می‌دهد که معیار MTS-FEM می‌تواند برآورد خوبی برای پیش بینی شکست نمونه‌های سنگی با شیار Vشکل نوک گرد تحت بارگذاری مود ترکیبیI/II  ارائه دهد.
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 55 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر