دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع) تصمیم گیری انتخاب تامین کنند گان با توجه به معیارهای اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی با استفاده از رویکرد ترکیبی FAHP و تاپسیس در شرایط عدم قطعیت

 | تاریخ ارسال: 1401/6/18 | 
دانشجو: آقای مصطفی زیبرم خوب
استاد راهنما: دکتر علی قدرتنما
زمان: چهارشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۶:۰۰
مکان: تهران اتاق سمینار دانشکده فنی و مهندسی
چکیده
در دورانی که تخریب محیط زیست بسیار گسترش یافته است طراحی محصولات باید به برآورده کردن نیاز محیط زیست بپردازد. با این حال برخی از شرکت ها، هنوز به اهمیت مدیریت سبز پی نبرده اند، اما آنها از برخی از چالش ها به عنوان موانع بر سر راه خود نام می برند. به عنوان مثال، تامین کنندگان ناسازگار، قوانین اشتباه، توانایی محدود در مورد مدیریت زیست محیطی . تامین کنندگان تنها در مورد ارائه محصولات علاقمند می باشند و در حفظ محیط زیست بی توجه اند. علاوه بر این، برخی از شرکت ها با آموزش به موقع به فکر حفاظت از محیط زیست افتاده اند. مانند افزایش ظرفیت کل زنجیره ی تامین سبز.
برای انجام این تحقیق بعد از بیان کلیات تحقیق در فصل اول، در فصل دوم به بیان مبان نظری و مطالعات تجارب مرتبط با این موضوع پرداخته شده است. در این فصل سوم  مقالات و کتب جدید نگارش شده در این باره را بررسی و چکیدهای از مطالب آن را آوردیم. در فصل سوم به روش مورد استفاده برای تحقیق پرداخته و مدل سازی مسئله و نحوه انجام ارزیابی تامین کنندگان بیان شده است . مطالب فصل چهارم مشتمل بر نتایج حاصل از به کارگیری مدل است که با توجه به معیارهای معرفی شده سعی در ارائه نتایج دارد و در نهایت در فصل پنجم نتیجه های حاصل از تحقیق ارائه شده است
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 74 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر