دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع) پایش آماری سیگنال‌های صوتی با استفاده از نمودار کنترل

 | تاریخ ارسال: 1401/6/20 | 
دانشجو: آقای امیرحسین بخشایشی
استاد راهنما: دکتر حمیدرضا ایزدبخش
زمان: چهارشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۷:۰۰
مکان: تهران اتاق سمینار دانشکده فنی و مهندسی
چکیده
در جهان رقابتی امروز، برای ایجاد یا نگهداری بازار محصولاتی مانند خودرو، ویژگی‌های محصول باید مطابق با خواست مشتری باشد. لذا باید مشخصه‌های کیفی محصول پایش شود. صدا عامل مهمی در توصیف کیفیت است و می تواند رضایت مشتری را فراهم کند. یکی از این مشخصه‌های کیفی در خصوص خودرو، صدای موتور بوده و یکی از ابزارهای پایش آن، استفاده از نمودار کنترل چند متغیره T۲-هتلینگ است. از سوی دیگر، با استفاده از تبدیل موجک می‌توان اجزای اصلی سیگنال صدا را حفظ و باقی مانده آن را حذف کرد. در این پژوهش، سیگنال‌های صوتی تعدادی موتور خودرو ضبط شده و اجزای اصلی آن سیگنال‌های صوتی با استفاده از تبدیل موجک به دست آورده می‌شود. سپس اجزای اصلی سیگنال صوتی هر موتور با استفاده از نمودار کنترل T۲-هتلینگ پایش می‌شوند. با به کار گیری اجزای اصلی سیگنال صوتی نتایج دقیق‌تری به دست می‌آید. همچنین پایش با استفاده از نمودار T۲-هتلینگ، به دلیل فهم و محاسبات آسان، حساسیت به تغییرات کم ولی پیوسته در فرایند، تفسیر نقاط خارج از نمودار کنترل و در نظر گرفتن مسئله همبستگی میان مشخصه‌های کیفی، برای پایش اجزای اصلی سیگنال مناسب است. برای ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی و نمودار کنترل، از شبیه سازی سیگنال‌های صوتی موتور خودرو بهره گرفته شده است. فاز ۱ نمودار کنترل با تعداد ۱۰.۰۰۰ نمونه انجام شد و برای فاز ۲ آن میانگین طول دنباله با تعداد بی‌شمار (بیش‌تر از ۱۰.۰۰۰) نمونه محاسبه شد. با این کار مشخص شد که میانگین طول دنباله با اندازه شیفت و سطح تجزیه تبدیل موجک رابطه وارون دارد. این نتایج نشانگر عملکرد مناسب روش پیشنهادی در شناسایی شرایط خارج از کنترل بودن فرآیند می‌باشد.
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 54 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر