دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع) مسئله مسیریابی در حمل و نقل دریایی توسط تک کشتی بین بنادر با دریافت و تحویل کالا تحت محدودیت های پنجره زمانی و عمق حوضچه در فضای فازی

 | تاریخ ارسال: 1401/6/20 | 
دانشجو: خانم مهسا قاسمی سردآبرود 
استاد راهنما: دکتر ابوالفضل میرزازاده
زمان: دوشنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۲:۰۰
مکان: سالن سمینار دانشکده فنی و مهندسی
چکیده
امروزه حمل و نقل شاهرگ اصلی، حیاتی و اقتصادی هر جامعه می‌باشد که در آن لجستیک دریایی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، چرا که معیار‌هایی از جمله تحویل به موقع خدمات و کالا‌ها، با کمترین هزینه تحت محدودیت‌ها و فضای مسئله به مقصد اهمیت ویژه‌ای دارد. از طرفی فضای غیرقطعی از دنیای واقعی جدا  نیست و بررسی عدم قطعیت برای نزدیک شدن به دنیای واقعی مقوله‌ای مهم در ادبیات این موضوع می‌باشد. در این پژوهش تک کشتی‌ای را در نظر می‌گیریم که باید با توجه به محدودیت‌های مسئله تقاضای بنادر را با کمترین هزینه سفر که پارامتری غیرقطعی از نوع فازی می‌باشد را برآورده کند. هر بندر دارای تقاضا مشخصی از نوع تحویل یا دریافت کالا می‌باشد همچنین بنادر دارای پنجره زمانی مختص به خود است که کشتی در آن بازه می‌تواند وارد آن بندر شود. محدودیت مهم دیگر تطابق عمق کشتی و بندر برای پهلوگیری ایمن کشتی در لنرگاه است که این مقدار به میزان بار کشتی و شرایط فیزیکی هر بندر بستگی دارد. مدل پایه این مسئله، مسئله فروشنده دوره‌گرد می‌باشد. روش حل در نظر گرفته شده برنامه‌ریزی پویا رو به جلو می‌باشد که به دو صورت دستی و کامپیوتری برای مثال عددی بکار گرفته شده و تحت جداول برنامه‌ریزی پویا حل شده است. برای صحت روش حل و بررسی بیشتر کدنویسی متلب  انجام شده است، در انتها پارامترهای اصلی مسئله را تا %۸۰ کاهش و افزایش تحلیل حساسیت نموده و نتایج را در قالب نمودار تحلیل کرده ایم. دو پارامتر اساسی مدل، پارامترهای تقاضا و عمق حوضچه می‌باشند که بیشترین تاثیر را بر هزینه می‌گذراند. از طرفی با افزایش ماتریس فازی هزینه نیز دستخوش تغییر می‌شود. محدودیت زمان بنادر نیز هرچقدر تنگ‌تر شود مسئله را بیشتر تحت شعاع قرار می‌دهد، درنظر گرفتن جریمه ورود به بنادر و یا دو یا چند کشتی می‌تواند از پیشنهادهایی باشد که باعث بهبود مسئله شود چرا که تمامی بنادری که کشتی در مواقع تغییرات قادر به ملاقات نبوده، ثبت شده و این موضوع می‌تواند به برنامه ریزی بهتر بنادر برای زمان‌بندی وکنترل هزینه‌ها نیز کمک کند.
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 62 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر