دفاعیه کارشناسی ارشد (محیط زیست) مطالعه اثر استفاده فاضلاب صنعتی و الیاف پسماند پلاستیکی (پلاستیک متالیزه) در خواص مکانیکی و دوام بتن خود متراکم

 | تاریخ ارسال: 1401/6/20 | 
دانشجو: خانم مریم شاطر
استاد راهنما: دکتر غلامرضا اسدالله فردی
استاد راهنما: دکتر امیر مسعود صالحی

زمان: سه شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت:۱۴:۰۰
مکان: تهران سالن سمینار دانشکده فنی و مهندسی
چکیده
شیوه ی زندگی شهری، صنعتی سازی و مکانیزه شدن در طول سالیان متمادی تاثیر منفی به سزایی بر روی محیط زیست مانند تولید پسماندهای پلاستیکی و پساب  صنعتی داشته است. دسته ای از این پلاستیک ها که بیشتر در صنایع مواد غذایی استفاده می شوند پلاستیک های با پوشش فلزی هستندکه  معمولا غیر قابل بازیافتند و یا قابلیت بازیافت کمی دارند. از طرفی  دیگر بتن یکی از پر مصرف ترین مصالح در کل جهان است که برای تولید آن به مقدار فراوانی آب نیاز هست. دراین مطالعه ما تاثیرات استفاده این نوع پسماند پلاستیک متالیزه و پساب صنعتی-تصفیه شده کارخانه رنگ سازی که خود به دلیل مواد شیمیایی و رنگی که دارند مشکل ساز هستند ومشخصات  کارایی، مقاومت مکانیکی و دوام بتن خودتراکم رو با استفاده از الیاف و فاضلاب صنعتی تصفیه شده ارزیابی نمودیم. الیاف پسماند پلاستیک متالیزه  به عرض۰/۵ و طول  ۱ سانتی متر و با درصد ۰/۲ ، ۰/۵ و ۱ در طرح اختلاط بتن با نسبت آب به سیمان ۰/۵ و میزان ۰/۲ و ۰/۵ درصد الیاف در بتن با طرح اختلاط با نسبت آب به سیمان ۰/۳۶ استفاده شدند و در هر دو طرح به میزان ۲۰ درصد از سنگدانه ها کسر گردید. افزودن الیاف تا دوز مشخص ۰/۲ درصد الیاف سبب افزایش کارایی و بهبود قابلیت عبور شد پس از آن با افزایش دوز الیاف به دلیل افزایش ویسکوزیته کارایی کاهش یافت . افزودن ۰/۲ و ۰/۵ درصد الیاف پسماند پلاستیک متالیزه به طور میانگین سبب کاهش ۲۱/۰۲ و ۳۸/۹ درصدی مقاومت فشاری  ۲۸ روزه و۱۵/۱۲ و ۳۵/۷۵ درصدی مقاومت خمشی  نسبت به شاهد می شود اما مقاومت کششی برای دوز الیاف پایین تغییر محسوسی نداشت و حتی مقاومت کششی برای طرح های حاوی ۰/۲ درصد الیاف پلاستیک متالیزه با نسبت آب به سیمان۰/۳۶ -۷/۳۷ درصد نسبت به شاهد افزایش یافت . چقرمگی شکست طرح های با نسبت آب به سیمان ۰/۳۶ حاوی ۰/۲ و ۰/۵  درصد الیاف و آب شرب تقریبا  تغییر خاصی نکرد. با توجه به نتایج بدست آمده ۰/۲ درصد الیاف پسماند پلاستیک متالیزه به عنوان مقدار بهینه  با پساب صنعتی تصفیه شده مورد بررسی قرار گرفت. افزودن الیاف و پساب صنعتی تصفیه شده در بتن خودتراکم به طور میانگین  سبب کاهش ۲۹/۵ ، ۳۲/۵ و ۲۶ درصدی  مقاومت های فشاری۷، ۲۸ و ۹۰ روزه ، ۲۱/۵ درصدی مقاومت خمشی و ۹/۲۸ درصدی مقاومت کششی هر دو طرح با نسبت آب به سیمان ۰/۵ و ۰/۳۶  نسبت به شاهد گردید که برای بهبود آن از میکروسیلیس با جایگزینی ۰/۲ درصد سیمان استفاده شد. اگرچه  میکروسیلیس کارایی بتن را کاهش داد اما مقاومت خمشی و کششی بتن خودتراکم حاوی الیاف و پساب با نسبت آب به سیمان ۰/۵ به ترتیب ۱/۶ و ۱۹/۸۷ درصد بهبود داد.کاهش چقرمگی شکست تمامی طرح های حاوی پساب ، پساب و الیاف  و میکرو سیلیس بسیار ناچیز و کمتر از ۰/۵ درصد بود. به طور کلی متغییر ها ( پساب، الیاف و میکروسیلیس) تاثیر چندانی بر روی چقرمگی شکست نداشتند.موادی مانند الیاف و میکروسیلیس که خمیر سیمان تحت تاثیر قرار می دهند می توانند بر دوام بتن اثر بگذارند لذا جذب آب   طرح های حاوی پساب تصفیه شده  و الیاف  بتن های پر مقاومت نسبت به طرح های شاهد بسیار بیشتر از بتن های کم مقاومت بودند.هم چنین با توجه به نتایج آزمایش های SEM , EDAX   مشخص گردید نسبت کلسیم به سیلسیم و ریزساختار بتن با نتایج مقاومت فشاری مرتبط بوده به طوری که بیشترین مقاومت فشاری مربوط به طرح شاهد با نسبت آب به سیمان ۰/۳۶ و با مقدار ۵۰/۲۱ مگاپاسکال بود که کمترین میزان  نسبت کلسیم به سیلیسیم ۲/۹۶ داشت هم چنین طرح حاوی ۰/۵ درصد الیاف و نسبت آب به سیمان ۰/۳۶ با مقاومت فشاری ۲۵/۱۷ کمترین نسبت کلسیم به سیلیسیم ۵/۳۲ را به خود اختصاص داد.
کلید واژه: بتن خودتراکم، پلاستیک متالیزه ، پساب صنعتی ، بتن سبز ، پسماند ، مدیریت پساب، مدیریت پسماند

CAPTCHA

دفعات مشاهده: 55 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر