دفاعیه کارشناسی ارشد (سازه و زلزله) کنترل ساختمان های بلند مرتبه با استفاده از میراگر گازی توپی ستونی مایع تنظیم شونده

 | تاریخ ارسال: 1401/6/28 | 
دانشجو: آقای مهدی صدری فیروزآبادی
استاد راهنما: دکتر سید حسین حسینی لواسانی
زمان: چهارشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۰۸:۰۰
مکان: تهران کلاس۲۰۲  ساختمان جغرافیا 
چکیده
کنترل سازه یک سیستم را می توان با استفاده از روش‌های کنترل مختلف به دست آورد. اثربخشی یک تکنیک کنترل مستقیما به عملکرد دستگاه کنترل بستگی دارد. در میان دستگاه‌های کنترل، میراگر گازی توپی ستونی مایع تنظیم‌شده (‏TLCGD) ‏قابلیت‌های کنترل ارتعاش بالا را نشان داده ‌است. در این نوشتار، یک سیستم میرایی جدید به عنوان یک سیستم میراگر گازی توپی ستونی مایع تنظیم‌شده (‏TLCBGD)‏معرفی شده‌است. سیستم توسعه‌یافته یک نسخه ترکیبی از یک میراگر توپی ستونی مایع تنظیم‌شده (‏TLCBD)‏و یک سیستم میراگر گازی ستونی مایع تنظیم شونده TLCGD است. میراگر جدید بر روی یک سازه یازده طبقه در رشت استفاده می‌شود و شرایط آن تحت زلزله های حوزه نزدیک مورد مطالعه قرار می‌گیرد. کارایی سیستم TLCBGD به صورت عددی با اجرای نسبت گلوله به لوله و پارامترهای فشار گاز مورد بررسی قرار گرفته‌است. اثرات نسبت‌های گلوله - لوله و مقادیر فشار گاز بر ظرفیت کاهش ارتعاش سیستم از طریق یک مطالعه پارامتری ارزیابی می‌شوند. در سیستم TLCBGD غیرفعال، نتایج نشان داد که استفاده از این نوع سیستم  ارتعاشات سازه‌ای را بهبود می‌بخشد.
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 227 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر