دفاعیه کارشناسی ارشد (محیط زیست) بررسی اثر COD فاضلاب شهری در کارایی و مقاومت مکانیکی و دوام بتن خودتراکم

 | تاریخ ارسال: 1401/8/2 | 
دانشجو: خانم الهام جهاندیده 
استاد راهنما: دکتر غلامرضا اسدالله فردی
استاد راهنما: دکتر جواد اکبردوست
زمان: سه‌شنبه ۰۳ آبان ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۰۸:۰۰
مکان: تهران سالن کنفرانس دانشکده فنی و مهندسی
چکیده 
کمبود آب در جهان و به ویژه در ایران و استفاده از آب شرب در بتن از عواملی است که استفاده مجدد از فاضلاب‌های مختلف را ضروری می‌نماید. یکی از معیارهای مناسب جهت استفاده از فاضلاب ها در اختلاط بتن اندازه گیری مقدار اکسیژن مورد نیاز شیمیایی(COD) می‌باشد. در این پژوهش اثر COD‌های مختلف فاضلاب‌ شهری با بررسی کروماتوگرافی یون ها در تهیه بتن خود تراکم از نظر کارایی و مقاومت مکانیکی و دوام بتن سخت شده پرداخته شده است و با توجه به افزایش محبوبیت بتن خودتراکم، این نوع از بتن برای مطالعه انتخاب شد. به منظور دستیابی به این هدف  در مجموع ۱۲ طرح مخلوط در دو نسبت آب به سیمان (۰/۵ و۰/۳۶) مورد استفاده قرار گرفت . آزمایش های انجام شده بر روی خواص تازه بتن خودتراکم در این تحقیق شامل آزمایش جریان اسلامپ، آزمایش T۵۰cm، آزمایش شاخص پایداری چشمی، آزمایش جعبه L و آزمایش حلقه J  می باشد و بر روی بتن سخت شده آزمایش مقاومت فشاری، آزمایش مقاومت کششی و خمشی، آزمایش التراسونیک و چقرمگی شکست ، آزمایش جذب آب حجمی و مؤیینه و آزمایش SEM ، عملیاتی گردید. نتایج آزمایش های انجام گرفته در این پژوهش نشان می دهد افزایش COD فاضلاب تاثیر منفی بر روی خواص تازه بتن خود تراکم دارد به نحوی که برای دستیابی به خواص بتن خود تراکم میزان مصرف فوق روان کننده ۳/۵ الی ۷/۵ درصد نسبت به بتن ساخته شده با آب آشامیدنی افزایش یافت. با افزایش COD ، مقاومت فشاری ۷و۲۸ روزه ( درفاضلاب خام و آب لجن ) کاهش یافت و در۹۰ روز تفاوت چندانی با بتن حاوی آب آشامیدنی نداشت. مقاومت های فشاری فاضلاب مصنوعی با  افزایش COD ، ابتداکاهش وسپس افزایش داشت که در۹۰روز با اختلاف کم ، از مقادیر مخلوط شاهد کمتر بود. با افزایش COD ، مقاومت های کششی۲۸ روزه  ۶ و ۱۰ درصد کاهش یافت و در مقاومت های خمشی  ۲۸ روزه تاثیر چندانی نداشت.  مقاومت های چقرمگی شکست در نسبت آب به سیمان ۵/۰ با افزایش COD کاهش یافت به نحوی که درmg/L ۹۴۰ =COD  به کاهش ۳۶ درصدی ودر نسبت آب به سیمان ۰/۳۶ به کاهش ۲۲ درصدی درmg/L  ۱۶=COD رسید.

کلمات کلیدی: COD فاضلاب ، بتن خودتراکم ، بتن با فاضلاب

CAPTCHA

دفعات مشاهده: 169 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر