دفاعیه کارشناسی ارشد (محیط زیست) اثر استفاده از الیاف پروپیلن و فاضلاب صنعتی در خواص مکانیکی و دوام بتن خودمتراکم

 | تاریخ ارسال: 1401/8/2 | 
دانشجو: خانم سمیه مفاخری
استاد راهنما: دکتر غلامرضا اسدالله فردی
استاد راهنما: دکتر پیمان همامی
زمان: سه‌شنبه ۰۳ آبان ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۰:۰۰
مکان: سالن کنفرانس دانشکده فنی و مهندسی
چکیده 
با توجه به کمبود آب در ایران و اینکه آب مورد استفاده دربتن معمولا آب شرب است استفاده مجدد از فاضلاب های مختلف ضروری و کاربردی است.در این مطالعه به  بررسی دقیق خواص بتن خودمتراکم حاوی پساب صنعتی کارخانه رنگ و الیاف پرداخته شده است.الیاف پروپیلن به طول ۶ و۱۲ میلیمتر و با درصدهای ۰/۱ و ۰/۲ حجم بتن در طرح اختلاط بتن با نسبت آب به سیمان ۰/۵ وبا طول مشابه و با درصد حجمی ۰/۱ در طرح بتن با نسبت آب با سیمان ۰/۳۶ استفاده شد.و در هر دو طرح میزان ۲۰% از مقدارسنگدانه درشت کسر گردید..افزودن پساب تاثیری در کارایی و قابلیت عبور نداشت.با افزودن ۰/۱%الیاف مقاومت فشاری ۱۰% افزایش پیدا کرد.با افزایش میزان الیاف به ۰/۲% مقاومت فشاری ۳۰% کاهش پیدا کرد.مقاومت کششی در نمونه های الیافی برای طول ۶و۱۲ میلیمتربه ترتیب ۹% و ۱۳% افزایش یافت.مقاومت خمشی با افزودن الیاف کاهش پیدا کرد, کمترین مقدار مربوط به طرح ۰/۲ با ۳۰% کاهش نسبت به طرح شاهد بود.با افزودن الیاف میزان جذب اب بیشتر میشود, بیشترین میزان جذب اب مریوط به طرح ۰/۲% بود که میزان ۶۶% درصد افزایش نسبت به طرح شاهد داشت. میزان الیاف ۰/۱ % حجم بتن و طول ۶ میلیمتر به عنوان مقدار بهینه الیاف مشخص شد و در طرح های حاوی پساب این میزان مورد بررسی قرار گرفت.افزودن الیاف و پساب صنعتی در بتن خودمتراکم به طور میانگین سبب کاهش ۲۸و۱۳ درصدی مقاومت های فشاری در سن ۲۸ و ۹۰ روزه, ۲۲ درصدی مقاومت خمشی و۶ درصدی نسبت به شاهد گردید که برای بهبود آن از پودر میکروسیلیس با جایگزینی ۰/۲ درصد سیمان استفاده شد. میزان چقرمگی به صورت میانگین ۲۵ درصد کاهش داشت ومیزان جذب اب ۳ درصد افزایش پیدا کرد. نتایج ازمایش SEM نشان میدهد میزان حفرات  وترک ها بیشتر شده است همچنین اترینگایت نسبت به نمونه شاهد بیشتر شده که این سه عامل باعث کاهش مقاومت میشود. با افزودن میکرو سیلیس خمیر سیمان یکپارچه و همگن میشود همچنین در عکس میزان C-S-H  بیشتر دیده میشود که این باعث افزایش مقاومت فشاری میشود.
 
کلمات کلیدی:بتن خود متراکم, پسماند صنعتی,الیاف پلی پروپیلن


CAPTCHA

دفعات مشاهده: 351 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر