دفاعیه کارشناسی ارشد (زلزله) عملکرد لرزه ای پل های نامنظم با تغییر زاویه برخوردی امواج لرزه ای

 | تاریخ ارسال: 1401/11/17 | 
دانشجو: آقای امید کربلائی محمدعلی
استاد راهنما: دکتر غلامرضا نوری
زمان: دوشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۳:۰۰
مکان: کرج کلاس ۲۳۰ دانشکده فنی و مهندسی
چکیده
پل به عنوان سازه ای اساسی در سیستم حمل و نقل هر کشور مطرح است. در بسیاری موارد به دلیل محدودیت های موجود در توپوگرافی ناگزیر به احداث و طراحی پل با پایه های میانی نابرابر خواهیم بود. به این منظور یک نمونه پل سه دهانه در دو حالت منظم و نامنظم بررسی و در محیط نرم افزار اپنسیس مدلسازی و در نهایت با استفاده از ۶ زوج شتاب نگاشت زلزله با انجام تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی ارزیابی شده است. در چیدمان منظم، ارتفاع دو ستون میانی( پل سه دهانه) برابر با یکدیگر فرض شده است. همچنین در حالت نامنظم نسبت ارتفاع ستون های میانی برابر با ۱.۵، ۲و ۳می باشد(نسبت نامنظمی برابر با ۱.۵، ۲ و ۳). در این پژوهش، رکوردهای زلزله در زوایای ۰ تا ۹۰ درجه (نسبت به محور اصلی پل با گام افزایشی ۱۰ درجه) به سازه اعمال شده است. پاسخ های مورد بررسی در این مطالعه شامل جابجایی ستون، نیروی محوری ستون و لنگر خمشی ستون است. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد با افزایش زاویه ی برخورد تحت اثر رکورد های حوزه نزدیک، جابجایی طولی ستون در حالت منظم ۸۴%کاهش و جابجایی عرضی ستون۹۳% افزایش یافته است. همچنین افزایش زاویه برخورد تا ۴۰ درجه، موجب افزایش ۱۰ درصدی بیشینه لنگرخمشی در ستون در حالت منظم شده است. نتایج نشان می دهد تغییر زاویه ی برخورد زلزله، تاثیر چندانی بر نیروی محوری ستون ندارد. در تمام سناریوهای مورد بررسی مشاهده شد، ایجاد نامنظمی نسبت به مدل منظم، موجب افزایش جابجایی، نیروی محوری  ولنگر خمشی ایجاد شده در ستون شده است.
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 34 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر