دفاعیه کارشناسی ارشد (مکانیک) بررسی اثر جایگزینی جزئی ماسه پسماند ریخته گری به جای ریزسنگدانه در بتن برچقرمگی شکست تحت بار گذاری ترکیبی مود I و II

 | تاریخ ارسال: 1401/11/18 | 
دانشجو: آقای محمد مهدی پاک سرشت
استاد راهنما: دکتر جواد اکبر دوست
زمان: چهار شنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۱:۰۰
مکان: کرج کلاس ۲۳۰ دانشکده فنی و مهندسی
چکیده
با توجه به مشکلات زیست محیطی ناشی از انباشت پسماند ها می بایست راهکاری این بحران یافت. استفاده دوباره از پسماندها می تواند روش مفیدی باشد. یکی از موادی که سالانه حجم قابل توجهی از آن تولید می گردد ماسه پسماند ریخته-گری است که امکان جایگزینی جزئی آن با ریز سنگدانه (ماسه) در بتن به دلیل شباهت ظاهری آنها وجود دارد. بتن، با توجه به ساختار درونی خود مستعد ترک خوردگی است. از این رو ارزیابی خواص مکانیکی بتن حاوی WFS اهمیت فراوانی خواهد داشت. در این پایان نامه به بررسی اثر جایگزینی جزئی WFS به جای ماسه در تولید بتن بر چقرمگی شکست آن پرداخته شده است. به این منظور نمونه های بتنی ترکدار با هندسه تیر خمشی کوتاه  تحت بار گذاری ترکیبی مود I/II و مود I وII  خالص مورد مطالعه تجربی قرار گرفته است. بدین منظور از ۵ طرح اختلاط بتنی با درصد های وزنی مختلف ماسه پسماند ریخته گری غیر آهنی (۰، ۵ ، ۱۰ ، ۱۵ و ۲۰ درصد) استفاده شده است. سپس در وسط تمام نمونه های بتنی ساخته شده با سن ۲۸ روز،  با استفاده از دستگاه فرز ترک با عمق و ضخامت مشخص ایجاد گردیده و سپس جهت به دست آوردن بار شکست با استفاده از دستگاه آزمایش خمش سه نقطه ای ۲۰ نمونه تحت بارگذاری مود I خالص، ۴۰ نمونه تحت بارگذاری مود ترکیبی I/II و ۱۰ نمونه تحت بارگذاری مود II خالص قرار گرفته اند. نتایج آزمایشات نشان می دهد که با افزایش درصد WFS در بتن نمودار تغییرات چقرمگی شکست مود II برحسب چقرمگی شکست مود I روند کاهشی خواهد داشت. به عبارت دیگر این پژوهش نشان می دهد که با افزایش میزان WFS  چقرمگی شکست قطعات بتنی در بارگذاری مود ترکیبی I/II کاسته خواهد شد که کمترین مقدار آن ۷ % در مود I خالص و بیشترین آن ۴۱ % در بارگذاری مود II به ترتیب برای نمونه های حاوی ۵ % و ۲۰ % WFS می باشد.
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 54 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر