دفاعیه کارشناسی ارشد (محیط زیست) ارتقا کارایی روش پلاسما در تصفیه فاضلاب صنعتی با استفاده از پتاسیم پرسولفات

دانشجو: آقای امیر حسین دهقان
استاد راهنما: دکتر محمد دلنواز
استاد راهنما: دکتر علی حسن بیگی

زمان: یکشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۵:۰۰
مکان: تهران اتاق حوزه ریاست دانشگاه
چکیده
در سال های اخیر با توجه به کمبود ذخایر آب شیرین قابل دسترس، موضوع تصفیه و بازچرخانی آن بسیار پراهمیت گردیده است. از طرفی وجود آلاینده های دارویی در محیط های آبی، مخاطرات زیادی برای انسان و اکوسیستم ایجاد کرده است. لذا اهمیت حذف این آلاینده ها از محیط های آبی دوچندان شده¬است. دارو یا آنتی بیوتیک ریفامپین جزء داروهایی است که برای درمان بیماری سل هم برای انسان و هم برای موجودات آبزی استفاده می شود. در این پژوهش سعی شده است که این دارو را در محیط های آبی با استفاده از فرآیند اکسیداسیون پیشرفته همراه با اکسیدکننده پتاسیم پرسولفات حذف کرد. آزمایشات اولیه انجام شده و نقطه بهینه حداکثر حذف ممکن در غلظت آلاینده ۴۰میلی گرم بر لیتر در شرایط ۵=pH و مقدار دوز پتاسیم پرسولفات برابر ۱۵/mg و همچنین ولتاژ ۵۰کیلوولت و زمان ۲۵ دقیقه تعیین شد. تحلیل ها نشان داد که با کاهش مقدار  pH و غلطت اولیه آلاینده و افزایش ولتاژ، زمان ماند و دوز پرسولفات بازدهی ارتقا می یابد. برای بررسی بازده انرژی، آزمایشاتی در نقطه بهینه در زمان های مختلف انجام شده که بهترین بازده در زمان ۵ دقیقه (۲.۷۶mg/kwh) تعیین شد. با افزایش زمان آزمایش بازده انرژی رو به کاهش یافت. در رابطه با اینکه در این فرآیند به چه میزان معدنی سازی انجام شده، از آزمایش TOC بهره گرفته شده که به وضوح اثر ارتقای معدنی سازی فرآیند با استفاده از پرسولفات به میزان ۵۱%، مشهود است. برای تعیین میزان اثر رادیکال ها در انجام اکسیداسیون از رادیکال¬خورهای TBA و اتانول استفاده شده که اثرگذاری اتانول نسبت به TBA به این دلیل که رادیکال OH• و  پرسولفات را غیرفعال می¬کند، بیشتر است.

CAPTCHA
دفعات مشاهده: 32 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر