دفاعیه کارشناسی ارشد (سازه) کنترل شاخص انرژی در ساختمان های کنترل شده بااستفاده از سختی منفی

 | تاریخ ارسال: 1401/11/28 | 
دانشجو: آقای علی توکلی
استاد راهنما: دکتر سید حسین حسینی لواسانی
زمان: دوشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۱:۰۰
مکان: کرج دانشکده فنی و مهندسی کلاس ۲۰۵
چکیده
برای کاهش ارتعاشات لرزه ای ساختمان از سیستم کنترل سازه استفاده می شود، که در ساختمان ها روش های مختلفی در بحث کنترل وجود دارد که استفاده از سختی منفی یک نوع از این کنترل ها می باشد دراین روش، سیستم سختی منفی باعث کاهش ارتعاش سازه و تغییر ماتریس سختی سازه می شود. شاخص های مختلفی برای کاهش ارتعاشات سازه در نظر گرفته میشود مانند شاخص های تغییر مکان ،سرعت ، شتاب و شاخص هایی که انرژی ساختمان را محاسبه میکند و هرچقدر سهم جذب انرژی توسط اجزای ساختمان کمتر باشد باعث میشود ارتعاشات سازه پایین تر بیاید. این شاخص ها را برای کنترل ارتعاشات سازه استفاده می کنیم.
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 33 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر