دفاعیه کارشناسی ارشد (سازه) برآورد ضریب رفتار قاب های فولادی مهاربندی شده گهواره ای با استفاده از ضوابط FEMA P۶۹۵

دانشجو: خانم نیلوفر سادات عمادی
استاد راهنما: دکتر علی معصومی
زمان: دوشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۰۹:۰۰
مکان: کرج دانشکده فنی و مهندسی
چکیده
     از آنجا که سازه‌های متعارف با هدف تامین سطح عملکرد ایمنی جانی در زلزله ی طرح طراحی می‌شوند، انتظار می‌رود پس از زلزله‌های شدید دچار آسیب شده و استفاده مجدد از آن ها نیازمند صرف وقت و هزینه‌ی بسیاری باشد. این امر مخصوصا در شهرهای بزرگ و پرجمعیت عواقب غیرقابل قبولی به همراه دارد. سیستم های دارای رفتار گهواره ای نوع جدید از سیستم¬های باربر جانبی هستند که با هدف ایجاد قابلیت مرکزگرایی در سازه و جلوگیری از خرابی در اعضای اصلی پس از وقوع زمین لرزه های نسبتاً شدید به کار می روند. در استفاده از سیستم های مهاربندی گهواره ای فولادی مرکزگرا و حوزه عملکرد آن ها سؤالات بی پاسخ زیادی وجود دارد. ازاین رو این پژوهش با هدف تعیین ضریب رفتار سیستم موردنظر با استفاده از روش دستورالعمل FEMA P۶۹۵ تعریف شده است.
     در این پژوهش سه سازه فولادی دارای سیستم مهاربندی شده گهواره ای ۶ و ۱۲ و ۱۸ طبقه طراحی شده با ضریب رفتار ۲۰ و ضریب بزرگنمایی تغییرمکان جانبی ۳۰ مورد مطالعه قرار گرفتند. برای مدلسازی و تحلیل از نرم افزار OpenSees استفاده شد. طبق دستورالعمل FEMA P۶۹۵ به منظور بررسی صحت ضریب رفتار فرض شده لازم است حاشیه اطمینان فروریزش سازه ها محاسبه و با مقدار ارائه شده در این دستورالعمل مقایسه شود. برای محاسبه شدت فروریزش میانه (S ̂_CT) و نسبت حاشیه اطمینان فروریزش (CMR) تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده صورت پذیرفت. برای انجام این تحلیل از ۲۲ زوج شتاب نگاشت حوزه دور از گسل معرفی شده در دستورالعمل FEMA P۶۹۵ استفاده گردید. سپس مقادیر حاشیه فروریزش هر قاب با معیار پذیرش  ACMR_(۲۰%)و میانگین مقادیر ACMR قاب‌ها (¯ACMR_i) با معیار پذیرش  ACMR_(۱۰%) مقایسه شد. نتیجه نهایی نشان داد که ضریب رفتار فرض شده قابل پذیرش است. به عبارت دیگر در صورت کنترل جابه جایی نسبی طبقات می توان سازه های با سیستم باربرجانبی مهاربند فولادی گهواره ای کنترل شده با کابل های پس کشیده را با ضریب رفتار نسبتاً بزرگ تری نسبت به سایر سیستم های باربر جانبی طراحی کرد.

واژه های کلیدی: رفتار گهواره ای، ضریب رفتار، تحلیل استاتیکی غیرخطی، قاب مهاربندی، کابل پس کشیده

CAPTCHA
دفعات مشاهده: 36 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر