دفاعیه کارشناسی ارشد (سازه) بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن های فوق توانمند(UHPC)تحت اثر حمله سولفات ها و نمک های دریایی

دانشجو: آقای محمد فیروزه چی
استاد راهنما: دکتر سید حسین حسینی لواسانی
زمان: دوشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۰:۰۰
مکان: کرج دانشکده فنی و مهندسی  
چکیده
   بتن مدت هاست به عنوان ماده پرمصرف ساختمانی در ساخت ساز ها کاربرد دارد و سال‌هاست که تشکیل دهنده بخش اصلی سازه های بتنی بوده است. با گذشت زمان نیاز به ساخت سازه های مرتفع تر و مقاوم تر و المان های با ابعاد کوچکتر محققان را وادار به تحقیق برای ساخت بتن های با مقاومت بالاتر و همچنین دوام بهتر برای محیط های تهاجمی نمود. در نهایت پژوهش های دانشمندان در دو دهه اخیر منجر به پیدایش بتن های جدیدی با خواص بهتر نسبت به بتن معمولی با عنوان بتن توانمند و بتن فوق توانمند گردید. در این تحقیق به بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن های فوق توانمند ساخته شده با مصالح بومی و دردسترس تحت اثر چرخه های خشک و تر محلول های سولفات سدیم و نمک دریای خزر پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا سه طرح اختلاط بر اساس تحقیقات گذشته انتخاب شده و مجددا با مصالح رایج بومی و دردسترس در آزمایشگاه ساخته شد و طرح اختلاط دارای بیشترین مقاومت ۲۸روزه به عنوان بتن اصلی تعیین گردید. طرح اختلاط بتن شاهد نیز بر اساس طرح اختلاط بتن اصلی با حذف میکروسیلیس و خاکستر بادی و جایگزینی سیمان تعریف و با همان مصالح در آزمایشگاه ساخته شد. هردو سری بتن های اصلی و شاهد تحت ۲۰ چرخه خشک و تر محلول های سولفات سدیم ۵ درصد و نمک دریای خزر قرار گرفتند. طبق نتایج بدست آمده افزودن میکروسیلیس و خاکستر بادی تاثیر عمده ای بر افزایش مقاومت فشاری و کششی و الکتریکی و کاهش جذب آب داشت و با کاهش تخلخل و جلوگیری از نفوذ یون های سولفات وکلرید منجر به ثبات جرمی بعد از اجرای چرخه های خشک و تر و به طورکلی بهبود دوام بتن شد. مقاومت فشاری بتن اصلی در مدت زمان اجرای چرخه های خشک و تر محلول های سولفات سدیم و نمک دریای خزر نسبت به قبل از شروع چرخه به ترتیب حدود ۱۲% و ۲۰% افزایش داشت اما بتن شاهد در همین مدت تحت چرخه های سولفات سدیم و نمک دریای خزر، به ترتیب ۴% کاهش و ۱۰% افزایش داشت. مقاومت کششی بتن اصلی بعد از اجرای چرخه های خشک و تر محلول سولفات سدیم و نمک دریای خزر به ترتیب ۱۹% و۲۰% نسبت به قبل از شروع چرخه افزایش یافت درحالی که نتایج همین آزمایش برای بتن شاهد به ترتیب ۱۳% و ۱۶% افزایش مقاومت را نشان داد. مقاومت ویژه الکتریکی بتن اصلی بعد از اجرای چرخه های خشک وتر سولفات سدیم و نمک دریای خزر به ترتیب ۵۴% و۶۰% افزایش یافت و نتایج این آزمایش برای بتن شاهد به ترتیب ۶۱% و ۵۵% افزایش مقاومت را نشان داد. به طورکلی نتایج این پژوهش نشان میدهد بتن های با مقاومت بالا که عمدتا حاوی میکروسیلیس و خاکستر بادی نیز هستند از خواص مکانیکی و دوام بهتری در محیط های تهاجمی نسبت به بتن های معمولی برخوردارند و عمر سرویس را به طور موثری افزایش میدهند.
کلیدواژه ها: بتن فوق توانمند ، میکروسیلیس ، خاکستر بادی ، چرخه های خشک و تر ، دوام

CAPTCHA
دفعات مشاهده: 36 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر