دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع) ارزیابی ، رتبه بندی و انتخاب تامین کنندگان پایدار با استفاده از روش های WLD فازی وRBOP فازی (مطالعه موردی: شرکت تولیدی صنعتی پکاشیمی)

 | تاریخ ارسال: 1402/4/20 | 
دانشجو: آقای مهدی عبداللهی
استاد راهنما: دکتر علی قدرت‌نما
زمان: چهارشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲ ساعت: ۱۳:۰۰
مکان: تهران سالن سمینار دانشکده فنی و مهندسی
چکیده 
پایداری بخشی جدایی ناپذیر از مدیریت زنجیره تامین است و در سال های اخیر مسائل پایداری توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده است؛ به طوری که فرآیند مدیریت زنجیره تامین (SCM) تحت فشار های محیطی و اجتماعی پیچیده تر شده است. بنابراین، یک حالت مدیریت جدید، مدیریت زنجیره تامین پایدار (SSCM) است که ادغام ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد. در مدیریت زنجیره تامین پایدار ، انتخاب تامین کننده یک وظیفه مهم در توسعه مشارکت های زنجیره تامین پایدار است و معیار های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی هنگام انتخاب تامین کنندگان در نظر گرفته می شود. دلیل آن این است که سازمان ها را قادر می سازد تا به پایداری کسب و کار بلند مدت دست یابند و موقعیت بازار را حفظ کنند. جدای از همکاری با تامین کنندگان موجود برای رسیدن به سطوح بالاتر پایداری، انتخاب تامین کننده پایدار برای شرکت ها برای بهبود عملکرد زنجیره تامین خود حیاتی شده است. از آنجایی که عوامل زیادی در مسائل انتخاب تامین کننده پایدار باید ارزیابی شوند، این مسئله به عنوان یک مشکل تصمیم گیری چند معیاره(MCDM)  در نظر گرفته می شود که محققان را به استفاده از رویکرد های MCDM به منظور انتخاب پایدارترین تامین کننده ترغیب می کند. مسئله انتخاب تامین کننده پایدار به اتخاذ تدابیر مناسب برای انتخاب بهترین تامین کننده که به شیوه های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی پایبند باشد اشاره دارد. ما در این پژوهش، از طریق مرور ادبیات، مناسب ترین معیار های هر بعد پایداری را شناسایی کرده و بوسیله ی پرسش‌نامه دلفی فازی که توسط خبرگان تکمیل شده است و روش دلفی فازی، آنها را غربال و بومی سازی می کنیم. از اعداد نهایی این فرآیند غربال سازی، به عنوان اوزان اولیه معیار های غربال شده استفاده می کنیم و از این معیار ها جهت ارزیابی و رتبه بندی و انتخاب تامین کنندگان پایدار شرکت تولیدی صنعتی پکاشیمی بهره می بریم. برای انجام فرآیند ارزیابی و رتبه بندی و انتخاب تامین کنندگان پایدار، دو روش WLD فازی و RBOP فازی را معرفی و بکارگیری می کنیم. با استفاده از روش WLD فازی وزن نهایی معیار ها اندازه گیری می شود و بوسیله ی روش RBOP فازی رتبه بندی تامین کنندگان پایدار انجام می شود که در نتیجه ی آن، تامین کننده Degussa رتبه اول را کسب کرده و انتخاب می شود.
واژه های کلیدی: پایداری، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین پایدار، زنجیره تامین پایدار، انتخاب تامین کننده پایدار، تصمیم گیری چند معیاره، روش دلفی فازی، WLDفازی، RBOP فازی.
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 88 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر