دفاعیه کارشناسی ارشد (راه و ترابری) توسعه مدل تعیین ضریب نسبت حجم در ناحیه همگرایی بزرگراه‌ها با استفاده از شبیه‌سازی

 | تاریخ ارسال: 1402/6/9 | 
دانشجو: آقای سیدامیردانا میری
استاد راهنما: دکتر بهروز شیرگیر
زمان: دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲ ساعت: ۰۸:۳۰
مکان: کرج کلاس ۲۰۳ دانشکده فنی و مهندسی
چکیده
شیب‌راهه راهی اختصاصی است که بین دو بزرگراه ارتباط برقرار می‌کند. تمام حرکات به داخل بزرگراه در اتصالات شیب‌راهه ورودی انجام می‌شود که می‌بایست به گونه‌ای طراحی شوند که امکان حرکات همگرایی با سرعت نسبتاً بالا را فراهم کرده و در عین حال اختلال وارده به ترافیک بزرگراه‌ها را محدود کنند. از مهمترین مطالعات انجام شده بر روی شیب راهه‌های ورودی می‌توان به آیین‌نامه راه‌ها HCM اشاره نمود و در آخرین ویرایش آن که بر روی بزرگراه‌های سه خطه انجام گرفته است، خط ۳ به صورت جداگانه عمل می‌کند. هدف از انجام این پژوهش یافتن رابطه‌ای برای توسعه ضریب نسبت حجم و یافتن چگالی به نحوی دقیق‌تر نسبت به آیین‌نامه راه‌ها HCM است. این پژوهش به دو روش کتابخانه‌ای و میدانی صورت پذیرفته است. در این تحقیق پس از جمع‌آوری داده‌های میدانی، اطلاعات مورد نیاز استخراج و پس از کالیبراسیون، وارد کردن احجام و متغیرهای دخیل، شبیه‌سازی توسط نرم‌افزار AIMSUN انجام گرفته است. در گام بعد از نتایج بدست آمده رگرسیون گرفته شده است. پس از انجام رگرسیون و یافتن رابطه محاسبه چگالی در نواحی همگرایی، با جایگذاری داده‌های استخراج شده از مطالعات میدانی در رابطه آیین‌نامه راه‌ها HCM و رابطه بدست آمده از شبیه‌سازی، نتایج را مقایسه نموده و متوسط اختلاف قدرمطلق چگالی رابطه آیین‌نامه با چگالی داده‌های میدانی و متوسط اختلاف قدرمطلق چگالی رابطه بدست آمده از شبیه‌سازی و چگالی داده‌های میدانی  را بدست آورده‌ایم که به ترتیب برابر عدد ۵/۹۵ و۳/۷۵ است. نتایج بدست آمده گواه این است که رابطه بدست آمده از شبیه‌سازی به مراتب دقیق‌تر بوده و برای مهندسین طراح نواحی همگرایی، کارآمدتر بوده است.
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 114 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر