دفاعیه کارشناسی ارشد (برق و کامپیوتر) معرفی، تقریب و پیاده سازی یک مدل مرتبه کسری آشوب جدید

 | تاریخ ارسال: 1402/6/14 | 
دانشجو: خانم شبنم فرشید
استاد راهنما: دکتر الهام امینی بروجنی
زمان: شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲ ساعت: ۱۳:۰۰
مکان: کرج دانشکده فنی و مهندسی کلاس ۲۰۳
چکیده
تاکنون روش‌های مختلفی برای معرفی یک مدل آشوب جدید پیشنهاد شده  و در دهه‌های اخیر پژوهش‌های بسیاری دراین باره انجام شده است. دراین پژوهش به معرفی، تقریب و پیاده سازی یک مدل مرتبه کسری آشوب جدید پرداخته خواهد شد که دسته‌بندی‌های مختلف آن با غیرخطی‌گری‌های مختلف بوده و اثبات آشوبگونه بودن آن به وسیله‌ی مشخصه‌های آشوبی نگاشت پوآنکاره، جاذب شگفت، نمای لیاپانوف و نمودار دوشاخگی  بررسی شده است. عوامل مؤثر در ایجاد آن و تبدیل مدل از حالت فوق آشوبی به آشوبی و ایجاد جاذب‌های چند جهته نیز بیان شده است.
درادامه به وسیله‌ی تقریب مدل مرتبه کسری به مدل مرتبه صحیح و یافتن مدار تقریب،  به  پیاده‌سازی یک دسته از مدل مرتبه کسری آشوب ارائه شده، پرداخته می شود. همچنین با استفاده از روش‌های کنترلی مقاوم به کنترل مدل مرتبه کسری آشوبی پرداخته شده است.
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 142 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر